hadm - Radni tečaj 'Optimalne kompozitne restauracije' 11. 2023.

Tečaj je namijenjen doktorima dentalne medicine.

Molimo vas da rezervirate svoje mjesto na radnom tečaju što je prije moguće na e-mail: tecajevi@hkdm.hr  jer je broj sudionika ograničen te da odaberete sudjelovanje u grupi A (jutarnji termin) ili grupi B (popodnevni termin).

Hrvatska komora dentalne medicine vrednuje tečaj sa 10 bodova za doktore dentalne medicine.

KOTIZACIJA

210 EUR/1.582,25 kn

UPLATE

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
IBAN HR2023600001101407171
Plaćanje vršite modelom HR00. U rubrici “poziv na broj“ obavezno upisati 1718- OIB osobe koja će nazočiti tečaju, a u rubrici „opis plaćanja“ navesti ime i prezime sudionika te 23112023.

 
 
 

 
 

 
  

 
  


 
  

 
  

 
  

RADNI TEČAJ ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE

Optimalne kompozitne restauracije u svakodnevnoj kliničkoj situaciji

Zagreb, 23. 11. 2023.
HADM, Kurelčeva 3
Stefancic

Predavač

prim. dr. sc. Sanja Štefančić, dr. med. dent.

Radni tečaj Optimalne kompozitne restauracije u svakodnevnoj kliničkoj situaciji će se održati u Hrvatskoj akademiji dentalne medicine, Kurelčeva 3, 23. studenoga 2023.

Tečaj je namijenjen doktorima dentalne medicine.

Direktno izrađene kompozitne restauracije (DCR) česti su izbor u svakodnevnom radu i rezultiraju dobrim krajnjim rješenjem. Kritički ćemo se osvrnuti na ograničenja materijala i potencijalne greške. Posvetiti ćemo se detaljnoj primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj anatomiji zuba s osvrtom na boju i građu zuba.  Upoznati ćemo se s utjecajem  znanosti na proizvodnju materijala ( i adheziva i kompozita), za kojeg očekujemo da mimetički sažima u svojoj strukturi približna svojstva prirodnog zuba. Upoznati ćemo se s različitim tehnikama slojevanja kompozita. Informacijama o različitim završnim obradama i tehnikama poliranja ćemo zaokružiti temu a tečaj završiti izradom direktne kompozitne restauracije na zubima 11 (klasa 4.) i 16 (klasa 2).

Program

Četvrtak, 23. 11. 2023.

HADM - Kurelčeva 3, Zagreb

Grupa A od 8.30 – 13.15
Grupa B od 14.00 – 18.30
Grupa B započeti će sa radom u 14:00 a raspored će biti istovjetan grupi A
8.15 - 8.30 Prijava sudionika
8.30 - 9.30 Teoretski dio:
  • Tehnologija i karakteristike suvremenih materijala u restorativnoj dentalnoj medicini: prednosti, nedostaci i izazovi.
  • Odabir tehnike slojevanja: od jednostavnih do složenih
  • Odabir sustava matrica za oblikovanje
  • Završna obrada i poliranje
  • Komplikacije i popravci restauracija
9.30 - 9.45. Pauza
9.45 – 11.30 Prednji zubi
9.45 - 10.25 Teoretski dio
  • Primarna, sekundarna i tercijarna anatomija zuba
  • Što sve moramo znati o građi i boji zuba
  • Koraci izrade klase 4 direktnih restauracija: izrada silikonskog ključa, preparacija, izolacija, odabir materijala, tehnike slojevanja, polimerizacija, završna obrada i poliranje.

Kratka pauza po potrebi

10.30 -11.30 Radni dio izrade klase 4. direktne restauracije na modelu
11.30 - 11.45  Pauza
11.45 - 13.00 Stražnji zubi
11.45 - 12.15 Teoretski dio
  • Okluzalna morfologija stražnjih zuba i tehnika esencijalnih linija prema Style Italiano filozofiji

  • Koraci izrade klase 1. i 2. direktnih restauracija: preparacija, izolacija, odabir materijala, tehnike slojevanja, polimerizacija, završna obrada i poliranje.

12.15 - 13.00 Radni dio izrade klase 2. direktne restauracije na modelu
13.00 - 13.15 Završetak radnog tečaja i podjela diploma

Radni tečajevi - Anketa o zadovoljstvu polaznika

Ime i prezime *
E-mail adresa *
Strukovni razred*
Doktor dentalne medicine

Optimalne kompozitne restauracije u svakodnevnoj kliničkoj situaciji

Zagreb, 23. 11. 2023. - Predavač: prim. dr. sc. Sanja Štefančić, dr. med. dent.
1. Kako biste ocijenili radni tečaj HADM?*
nedovoljan
dovoljan
dobar
vrlo dobar
odličan
2. Kako biste ocijenili predavača/če radnog tečaja HADM?*
nedovoljan
dovoljan
dobar
vrlo dobar
odličan
3. Kako biste ocijenili organizaciju tečaja HADM?*
nedovoljan
dovoljan
dobar
vrlo dobar
odličan
4. Želite li i ubuduće pohađati radne tečajeve HADM*
DA
NE
Vaša poruka predavaču/ organizatoru

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store