Slide
Obrasci

Obrasci za dentalne higijeničare

Sve obrasce Vašeg strukovnog razreda možete pronaći na ovom mjestu. Kreirani su u Microsoft Word formatu. Po preuzimanju na Vaše osobno računalo, otvorite dokument u spomenutoj aplikaciji, popunite editabilna polja. Nakon printa, Vaše dokumente nam dostavite prema naputku – Zahtjeve za upis u registar te izdavanje te brisanje svakako redovnom poštom na našu adresu – Hrvatska komora dentalne medicine, Kurelčeva 3, 10000 Zagreb.
Zahtjeve za obnovu odobrenje tj. dozvole za rad – ukoliko imate evidentirane sve uvjete možete dostaviti na naš mail pisarnica@hkdm.hr
Za sve ostale upite slobodno na se također obratite na navedenu mail adresu.
hkdm - dentalni higijeničari


Upis, odobrenja i izjave

Obnavljanje licence

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store