Slide
Tijela Komore
KORISNIČKI IZBORNIK

Tijela Hrvatske komore dentalne medicine

Izvršni odbor Komore

Ivica Jakšić, dr.med.dent.
Predsjednik
Nevenka Vranić, viša dent. teh.
Zamjenica predsjednika

prim.mr.sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
Karlo Sudarević, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Pavel Kobler, dr. med. dent.
Jasminka Polić, mag. iur.

Upravno vijeće Komore

prim. dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent.
Predsjednik Upravnog vijeća
Dražen Novak, dr. med. dent.
Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

doc.prim.dr.sc. Neven Vidović, dr. med. dent.
mr.sc. Ante Omrčen, dr. med. dent.
mr.sc. Darko Rački, dr. med dent.
prof.dr.sc. Zrinka Tarle, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, dr.med.dent.
Karlo Sudarević, dr. med. dent.
Vesna Krizmanić, viša dent. teh.

Upravni odbor strukovnog razreda dentalnih tehničara

Vesna Krizmanić, viša dent. teh.
Predsjednica
 
Mirko Pauletić, dent. teh.
Tatjana Matić, dent. teh.
Snježana Ivandić, dent. teh.
Stanislav Dragović, dent. teh.
Radoslav Stokić, dent. teh.
Ivan Dorić, dent. teh.
Bruno Buinac, viši.dent.teh.

Upravni odbor strukovnog razreda detalnih asistenata i dentalnih higijeničara

Denis Milošević, bacc.med.techn.
Predsjednica

Nevena Čudina, dent.asist.
Ivana Božić, dent.asist.
Maša Valentin,dent.asist.
Anita Domijan,dent.asist.
Mirela Jerković,dent.asist.
Nataša Horvat,dent.asist.
Violeta Jozić Brezak, dent. asist.

Nadzorni odbor

Ljerka Seifert, dr. med. dent.
Predsjednica

prof. dr. sc. Marko Kolaković, dipl. oec.
Dorotea Gjumlić, dr. med. dent.

Stručno vijeće

mr.sc. Davorin Šimunović, dr. med. dent.
Predsjednik

Daniel Baketić, dr. med. dent.
Sandra Hrvatin, dr. med. dent.
Alenko Dunđer, dr. med. dent.
prof. prim. dr. sc.Davor Seifert, dr. med. dent.
doc.dr.sc. Nikolina Lešić, dr. med. dent.
prim. dr. sc. Sanja Štefančić, dr. med. dent.
Željko Miljanić, dr. med. dent.
Ivan Komora, dr. med. dent.
Neven Škunca dr. med. dent.
Ante Bešlić, dr. med. dent.
Natalija Prica, dr. med. dent.

Znanstveni savjet

prof.dr. sc. Pavel Kobler, dr. med. dent.
Predsjednik

prof.dr.sc. Dubravka Knezović Zlatarić, dr. med.dent.
doc.dr.sc. Maja Žagar, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Ivica Anić, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Darije Plančak, dr. med.dent.
prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Dolores Biočina – Lukenda, dr.med.dent.
izv.prof.prim.dr.sc. Marko Matijević, dr. med. dent
prof.dr.sc. Sonja Pezelj – Ribarić, dr. med.dent.
dr.sc. Petra Nola-Fuchs, dr. med.dent.
prof.dr.sc. Renata Gržić, dr.med.dent.
prof.dr.sc. Željko Verzak, dr.med.dent.
dr.sc. Snježana Pohl,dr.med.dent.

Časni sud prvog stupnja

Mladen Ježek, dipl. iur.
Predsjednik

prof.dr.sc. Dragutin Komar, dr. med. dent.,
prof.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent.,
mr.sc. Žarko Udiljak, dr. med. dent.,
Vesna Krizmanić, viša dent. teh.

Časni sud drugog stupnja

Jadranka Travaš, mag. iur.
Predsjednica

Đuro Vidić, dr. med. dent.,
prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dr. med. dent.,
Ljilja Pantalon, dr. med. dent.,
Mirko Pauletić, dent. teh.

Povjerenstvo za etiku i deontologiju

prof. prim. dr. sc. Dolores Biočina-Lukenda, dr. med. dent.
Predsjednica

Marin Bralić, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Zvonimir Kaić, dr. med. dent.
Ana Rački Matić, dr. med. dent.
Ivona Dijan - Fabijan, dr. med. dent.
Smiljana Čemeljić Šuljić, dr. med. dent.
Ivan Blažičko, dr. med. dent

Povjerenstvo za mirenje

Branka Slavica Petrović, dr. med. dent.
Predsjednica

Nikolina Holen Galeković, dr. med. dent.
Mirjana Galović Kučko, dr. med. dent.
Gordana Tonković Šarić, dr. med. dent.
Ivana Škrinjar, dr. med. dent.
Dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent.
Mislav Radoš, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Renata Gržić, dr. med. dent.
Deni Milevčić, dr. med. dent.

Povjerenstvo za ocjenu sukladnosti oglasa sa dentalnom etikom i deontologijom

Prof. prim. dr. sc. Marinka Mravak Stipetić, dr. med. dent. v.r.
Predsjednica

doc. dr .sc. Dino Buković, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Dubravka Knezović Zlatarić, dr. med. dent.
Nevenka Vranić, dent. teh.
Jasmina Verner, mag. iur.

 

Povjerenstvo za privatnu praksu

Željko Miljanić, dr. med. dent.
Predsjednik

Deni Milevčić, dr. med. dent.
mr. sc. Biserka Borić, dr. med. dent.
Nina Kujundžić, dr. med. dent.
Željka Baričević, dr. med. dent.
Ante Bešlić, dr. med. dent.
Oliver Božić, dr. med. dent.
Stjepanka Lešić, dr. med. dent.
mr. sc. Vlasta Rotschild, dr.med. dent.
Matej Pirc, dr. med. dent.
Neven Škunca, dr. med. dent.

Povjerenstvo za specijalističku zaštitu dentalne medicine

mr. sc. Valter Španjić, dr. med. dent.
Predsjednik

izv. prof. dr. sc. Ivan Kovačić, dr. med. dent.
dr. sc. Petra Nola Fuchs, dr. med. dent.
Damir Žarković, dr. med. dent.
izv. prof. prim. dr. sc. Marko Matijević, dr. med. dent.
dr. sc. Nikola Petričević, dr. med. dent.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Josip Bučan, dr. med. dent.
Predsjednik

Biserka Križan, dr. med. dent.
Smiljana Čemeljić Šuljić, dr. med. dent.
Josip Schweizer, dr. med. dent.
Dorotea Gjumlić, dr. med. dent.
prof.prim.dr.sc. Dolores Biočina Lukenda, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, dr. med. dent.

Povjerenstvo za suradnju s osiguravajućim društvima

dr. sc. Željko Rotim, univ. mag. med. dent.
Predsjednik

Petra Rajčić, univ. mag. med. dent. – zamjenica predsjednika
dr. sc. Jasna Leko, dr. med. dent.
Elvis-Anđelko Begović, dr. med. dent.
prim. mr. sc. Žarko Udiljak, dr. med. dent.

Ljilja Pantalon, dr. med. dent.
Ante Lucin, dr. med. dent.
Bernarda Meštrović, dr. med. dent.
Maja Habek, dr. med. dent.
mr. sc. Nataša Radica, dr. med. dent.
Luka Lubina, dr. med. dent.
Mirko Pauletić, dr. med. dent.

Povjerenstvo za stručno usavršavanje


prof.dr.sc. Dragutin Komar, dr.med.dent.
Predsjednik

prof.dr.sc. Pavel Kobler, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Renata Gržić, dr.med.dent.
dr.sc. Antonija Tadin, dr.med.dent.
izv.prof.prim.dr.sc. Marko Matijević, dr.med.dent.
prof.dr.sc. Marinka Mravak Stipetić, dr.med.dent.
Vesna Krizmanić, viša dent.teh.
Bruno Buinac, dent.teh.

Povjerenstvo za dodjelu pomoći


Marija Cotman, dr.med.dent.
Predsjednica

Ante Žarkov, dr.med.dent.
Branko Mrković, dr.med.dent.
Tatjana Matić, dent.teh.
Pavle Mašina, dr.med.dent.
dr.sc. Boris Klaić, dr.med.dent.
Dubravko Žarković, dr. med. dent.


 
 
 

Povjerenstvo za obavljanje stručnog nadzora


Marijo Lozančić, dr.med.dent.
Predsjednik

Dražen Novak, dr.med.dent.
Vlatka Golik, dr.med.dent.
Senka Car, dent.teh.
Luka Lubina, dr.med.dent.
Đuro Vidić, dr.med.dent.
Radoslav Stokić, dent.teh.
doc.dr.sc. Dino Buković, dr.med.dent.

Povjerenstvo za osnivanje i preseljenje dentalnih ordinacija, dentalnih laboratorija, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba


mr.sc. Tatjana Šimac Bonačić, dr.med.dent.
Predsjednica

Ivan Bućan, dr.med.dent.
dr.sc. Zrinka Ivanišević, dr.med.dent.
Bruno Buinac, viši dent.teh.
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store