Slide
O Komori

Hrvatska komora dentalne medicine je osnovana 26. lipnja 1995. godine u Zagrebu. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 4. ožujka 2010. godine, izvršen je upis promjene naziva Komore te ostalih izmjena i dopuna Statuta, koje su prihvaćene na 6. sjednici Skupštine Komore održanoj 11. prosinca 2009. godine.

HRVATSKA STOMATOLOŠKA KOMORA(HSK) mijenja naziv u HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE.
Skraćeni naziv Komore je: HKDM.
Naziv Komore na engleskom jeziku je: CROATIAN DENTAL CHAMBER.
ZAŠTITNI ZNAK Komore sastoji se od crvenog kvadrata, na kojem su jedan iznad drugog dva zrcalno simetrična, izmaknuta, bijela polukruga zarotirana za 45 stupnjeva na način da naglašavaju uzlaznu dijagonalu kvadrata. Desni rub kvadrata završava detaljem hrvatskog pletera u sivoj boji. S desne strane znaka nalazi se naziv Komore.


Dužnosnici

  • Predsjednik Komore: prim. dr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
  • Zamjenik predsjednika Komore: prof. dr. sc. Pavel Kobler, dr. med. dent.
  • Rizničar: Karlo Sudarević, dr. med. dent.
  • Predsjednica strukovnog razreda dentalnih tehničara: Vesna Krizmanić, viša dent. teh.
  • Predsjednica strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara: Denis Milošević, bacc. med. techn.
  • Glavna tajnica: Jasminka Polić, mag.iur.
  • Izvršna tajnica: Jasmina Verner, mag.iur

Članstvo u Komori
Doktori dentalne medicine koji obavljaju djelatnost dentalne medicine, dentalni tehničari koji obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području Republike Hrvatske, i dentalni asistenti koji obavljaju djelatnost prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine, obvezno se učlanjuju u Komoru, kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store