Slide
Savjetovanje s javnošću
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o dentalnoj medicini („Narodne novine“ br. 121/03, 117/08 i 120/09) članka 27. točke 1. pročišćenog teksta Statuta Hrvatske komore dentalne medicine („Narodne novine“ br. 18/18 i 65/19) Skupština Hrvatske _______2024. godine, uz suglasnost ministra zdravstva donosi
 

Dopunu

Statuta Hrvatska komora dentalne medicine

 
Članak 1.
U članku 7. Statuta dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Umirovljenici iz stavka 3. ovoga članka koji više ne žele obavljati svoju djelatnost, stječu status počasnog člana Komore bez obveze stručnog usavršavanja i obnavljane licence/dozvole za rad.“
Dosadašnji stavci 4. i 5. istoga članka postaju stavci 5. i 6.
 
Članak 2.
Ova izmjena Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
 
KLASA: 011-02/24-01/03
URBROJ: 497-03/5-24-01
Zagreb, _________2024.
 
PREDSJEDNIK KOMORE
 Prim. dr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store