Slide
Savjetovanje s javnošću
KORISNIČKI IZBORNIK
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
Dana 6. prosinca 2023. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjene Pravilnika o Hrvatskoj akademiji dentalne medicine. Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 6. siječnja 2024. godine.

Na temelju članka 83. stavka 2. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine („Narodne novine“ br. 44/04, 69/06, 24/08, 11/10, 28/15, 107/17, 65/19, 118/21 i 65/19), Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine, na ___. sjednici održanoj dana _________2023. godine donosi

 

Pravilnik

o izmjeni Pravilnika o Hrvatskoj akademiji dentalne medicine

 

Članak 1.
Stavak 1. članka 4. Pravilnika o Hrvatskoj akademiji dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji je donesen na 9. sjednici Upravnog vijeća Komore održanoj 9. listopada 2023. godine, mijenja se i glasi:
„Akademija može imati regionalne edukativne centre.“
 
Članak 2.
Članak 7. Pravilnika mijenja se i glasi:
„Akademija organizira, provodi i nadzire kontinuiranu edukaciju doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara u svrhu osiguranja:
 
 • Cjelovitog pristupa oralnom zdravlju radi postizanja dugoročnih i kvalitetnih rezultata u dentalnoj skrbi pacijenata;
 • Podizanju razine oralnog zdravlja građana Republike Hrvatske;
 • Podizanju svijesti i odgovornosti svake osobe za njezino oralno zdravlje;
 • Provođenju preventive u dentalnoj skrbi građana kao osnovnog načela cjelokupnog zdravstvenog sustava;
 • Jačanju učinkovitosti ljudskih resursa i potencijala u promicanju cjeloživotnog učenja i razvoja stručnih kompetencija;
 • Promicanju najsuvremenijih mogućnosti usavršavanja struke;
 • Promicanju novih postupaka, znanja i vještina u dentalnoj skrbi, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine;
 • Unapređenju znanja i vještina pružatelja usluga u dentalnoj medicini uz cjeloživotni razvoj stručnih kompetencija;
 • Pravovremenom predviđanju promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada i promicanje profesionalne mobilnosti;
 • Jačanju sustava svih razina dentalne skrbi;
 • Podizanju razine kvalitete pruženih dentalnih usluga kroz modernizaciju, opremanje i digitalizaciju.“
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore.
 
KLASA: 011-02/23-01/06
URBROJ: 497-01/01-23-02
Zagreb,  __________2023. godine
 
 
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
Prim. dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent.
 
 
Potvrđujem da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Komore dana ___________ 2023. godine.
 
 
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
Prim. dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent.
 

 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store