hkdm- Proljeće u Varaždinu 25. 03. 2023.
online uzivo
Tečaj ’Proljeće u Varaždinu’
bit će održan uživo i online.
Sudjelovanje na tečaju uživo bit će organizirano prema trenutno važećim epidemiološkim mjerama. Za sudionike koji ne dođu na mjesto održavanja tečaja, smatrat će se da su odabrali praćenje tečaja online te će im link na edukacijsku platformu biti poslan naknadno, nakon održanog tečaja (NE na dan održavanja tečaja).

UPLATE:

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
IBAN HR2023600001101407171

Plaćanje vršite modelom HR67. U rubrici „poziv na broj“ obavezno upisati OIB osobe koja će nazočiti tečaju, a u rubrici “opis plaćanja“ navesti ime i prezime sudionika te 25032023.
Ako ste izvršili uplatu, a niste u mogućnosti nazočiti tečaju, o navedenom ste nas dužni izvijestiti najkasnije tri dana prije održavanja tečaja, u protivnom Vam uplata neće biti vraćena.
Gotovinsko plaćanje prilikom registracije nije moguće.
Uplata kotizacije se smatra prijavom. Dodatne prijave nisu potrebne.

KOTIZACIJA
rana do 24.3.2023.
na dan održavanja (25.3.2023.)

DMD
149,00 EUR (1.122,64 kn)
169,00 EUR (1.273,33 kn)
 
DT
119,00 EUR (896,61 kn)
139,00 EUR (1.047,30 kn)

NEZAPOSLENI, STUDENTI, UMIROVLJENICI
69,00 EUR (519,88 kn)
89,00 EUR (670,57 kn)
 

TEČAJ ZA DMD i DT

Proljeće u Varaždinu

Varaždin, 25. 03. 2023.

Predavači

Nevena Ivančević, dr.med.dent.
David Geštakovski, dr.med.dent.
Verena Nižić, dr.med.dent.
prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, dr.med.dent
Luka Lubina, univ.mag.med.dent.
Mario Bosnar, dent.teh.
Velimir Žujić, dent.teh.
Ivan Bogadi, dr.med.dent.
Marijo Rezo, dent.teh.
Vinko Iljadica, dent.teh.

Program

 

Predavanja za doktore dentalne medicine

Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin
 
08.00 – 08.45 Prijava sudionika

08.45 - 09.00 Uvodna riječ
09.00 – 09.40 Nevena Ivančević, dr.med.dent.
Interni sinus lift
09.40 – 10.20 David Geštakovski, dr.med.dent.
Injekcijska tehnika - kompozitne ljuske
10.20 – 11.00 Verena Nižić, dr.med.dent.
Odabir i analiza slučajeva za terapiju keramičkim ljuskama
11.00 – 11.30 Pauza
11.30 – 12.10 prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, dr.med.dent
Dječja dentalna medicina danas - povratak u budućnost
12.10 – 12.50 Luka Lubina, univ.mag.med.dent.
Odontogene upale
12.50 Ručak

Predavanja za dentalne tehničare

Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6, Varaždin

08.15 – 09.00 Prijava sudionika
09.00 – 09.15 Uvodna riječ
09.15 – 10.00 Mario Bosnar, dent.teh.
Metal keramika vs. cirkon keramika
10.00. – 10.45 Velimir Žujić, dent.teh.
Simfonija crveno bijele estetike
10.45 – 11.15 Pauza
11.15 – 12.00 Ivan Bogadi, dr.med.dent. i Marijo Rezo, dent.teh.
Pikselima do krunice - digitalni protokol
12.00. - 12.45 Vinko Iljadica, dent.teh.
Ružičasto bijela solucija
12.45 Ručak

 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store