hkdm-split stomatologija danas 17. - 18. 02. 2023.
online uzivo
Tečaj ’Stomatologija danas 2023.
bit će održan uživo i online.
Sudjelovanje na tečaju uživo bit će organizirano prema trenutno važećim epidemiološkim mjerama. Za sudionike koji ne dođu na mjesto održavanja tečaja, smatrat će se da su odabrali praćenje tečaja online te će im link na edukacijsku platformu biti poslan naknadno, nakon održanog tečaja (NE na dan održavanja tečaja). Kotizacija za radni tečaj u petak, 17. 2. 2023. iznosi 200 € (1.506,90 kn), uz mogućnost sudjelovanja na teoretskom tečaju u subotu 18. 2. 2023.

KOTIZACIJA
rana do 16.02.2023.
na dan održavanja

DMD
120,00 EUR (904,14 kn)
145,00 EUR (1.092,50 kn)
 
DT
90,00 EUR (678,11 kn)
105,00 EUR (791,12 kn)

DA
62,00 EUR (467,14 kn)
70,00 EUR (527,42 kn)

DH
62,00 EUR (467,14 kn)
70,00 EUR (527,42 kn)

NEZAPOSLENI, STUDENTI, UMIROVLJENICI
50,00 EUR (376,73 kn)
60,00 EUR (452,07 kn)
 
 
TEČAJ ZA DMD, DT, DA i DH

Stomatologija danas

Split, 17. - 18. 02. 2023.

Predavači za DMD i DH

Mikela Petković, dr.med., spec.derm.i vener.
Luka Lubina, univ.mag.med.dent
David Geštakovski, dr.med.dent.
doc.dr.sc. Nikolina Lešić, dr.med.dent. i Mario Bosnar, dent.teh.
Luka Stojić, dr.med.dent. i Igor Galić, dent.teh.
 

Predavači za DA i DT

doc. dr. sc. Nikolina Lešić, dr. med. dent.
doc. dr. sc. Valentina Rajić, dr. med. dent. i dr. sc. Marko Vuletić, dr. med. dent.
izv. prof. dr. sc. Ivana Medvedec Mikić, dr. med. dent.
izv. prof. prim. dr. sc. Davor Seifert, dr. med. dent.

 

Program

 
Petak 17. 02. 2023.

Radni tečaj za doktore dentalne medicine

15.00 – 15.45 Prijava sudionika
16.00 – 20.00 Luka Lubina,univ.mag.med.dent.
Režnjevi i šivanje
Vrste režnjeva i šavova u svakodnevnoj praksi.
Na predavanju će biti prikazani najčešći oralno kirurški režnjevi i rezovi koji se koriste u svakodnevnoj dentalnoj praksi. Od jednostavnih rezova za incizije apscesa do širokih rezova potrebnih za kirurške i parodontološke terapije.
Predavanje će obuhvatiti i vrste konaca za šivanje, markacije i značenje simbola na koncima te potreban instrumentarij i na kraju tehnike i indikacije jednostavnog šava, madrac šava, križnog madrac šava te kontinuiranog šava. Vježba na svinjskim čeljustima
 
Subota 18. 02. 2023.

Predavanja za doktore dentalne medicine i dentalne tehničare

08.45 – 14.30 Dentalna izložba
08.45 – 09.45 Prijava sudionika
09.45 – 10.00 Uvodna riječ
10.00 – 10.40 Mikela Petković, dr.med., spec.derm.i vener.
Suvremene kombinacije PRP tretmana
10.40 – 11.20 Luka Lubina, univ.mag.med.dent
Podizanje dna maksilarnog sinusa (sinus lift)
11.20 – 12.00 David Geštakovski, dr.med.dent.
Minimalno invazivne kompozitne ljuskice
12.00 – 12.30 Pauza
12.30 – 13.30 doc.dr.sc. Nikolina Lešić, dr.med.dent. i Mario Bosnar, dent.teh.
Pips, chips & videoclips
13.30 – 14.30 Luka Stojić, dr.med.dent. i Igor Galić, dent.teh.
Implantoprotetska rehabilitacija u estetskoj zoni
14.30 Ručak

Subota 18. 02. 2023.

Predavanja za dentalne asistente i dentalne higijeničare

10.00 – 10.45 Prijava sudionika
10.45 – 11.00 Uvodna riječ
11.00 – 11.45 doc. dr. sc. Nikolina Lešić, dr. med. dent.
Otisci i otisni postupci
11.45 – 12.30 doc. dr. sc. Valentina Rajić, dr. med. dent. i dr. sc. Marko Vuletić, dr. med. dent.
Kompleksna anamneza u endodonciji i kirurgiji – uloga dentalnog asistenta
12.30 – 13.00 Pauza
13.00 – 13.45 izv. prof. dr. sc. Ivana Medvedec Mikić, dr. med. dent.
Protokol rada u endodonciji
13.45 – 14.30 izv. prof. prim. dr. sc. Davor Seifert, dr. med. dent.
Pogreške pri uporabi materijala u protetici
14.30 Ručak

 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store