hkdm- Na desnoj obali Drave 01. 04. 2023.
online uzivo
Tečaj ’Na desnoj obali Drave’
bit će održan uživo i online.
Sudjelovanje na tečaju uživo bit će organizirano prema trenutno važećim epidemiološkim mjerama. Za sudionike koji ne dođu na mjesto održavanja tečaja, smatrat će se da su odabrali praćenje tečaja online te će im link na edukacijsku platformu biti poslan naknadno, nakon održanog tečaja (NE na dan održavanja tečaja).

UPLATE:
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
IBAN HR2023600001101407171
Plaćanje vršite modelom HR67. U rubrici „poziv na broj“ obavezno upisati OIB osobe koja će nazočiti tečaju, a u rubrici “opis plaćanja“ navesti ime i prezime sudionika te 01042023.
Ako ste izvršili uplatu, a niste u mogućnosti nazočiti tečaju, o navedenom ste nas dužni izvijestiti najkasnije tri dana prije održavanja tečaja, u protivnom Vam uplata neće biti vraćena.
Gotovinsko plaćanje prilikom registracije nije moguće.
Uplata kotizacije se smatra prijavom. Dodatne prijave nisu potrebne.

KOTIZACIJA
rana do 31.3.2023.
na dan održavanja (1.4.2023.)

DMD
124,00 EUR (934,28 kn)
144,00 EUR (1.084,97 kn)
 
DT
94,00 EUR (708,24 kn)
114,00 EUR (858,930 kn)
 
DA
64,00 EUR (482,21 kn)
84,00 EUR (632,90 kn)
 
DH
63,00 EUR (474,67 kn)
83,00 EUR (625,36 kn)

NEZAPOSLENI, STUDENTI, UMIROVLJENICI
54,00 EUR (406,86 kn)
74,00 EUR (557,55 kn)
 

TEČAJ ZA DMD, DT, DA i DH

Na desnoj obali Drave

Osijek, 01. 04. 2023.

Predavači

izv.prof.prim.dr.sc. Davor Seifert,dr.med.dent.
prof.dr.sc. Vlaho Brailo, dr.med.dent.
izv.prof.dr.sc. Dražen Ćućić, dr.med.
doc.dr.sc. Hrvoje Mihalj, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Melita Vukšić-Polić, dr.med.
dr.sc. Jasna Leko, dr.med.dent
Igor Galić, dent.teh.
Luka Stojić, dr.med.dent.
Danijela Modrić, viši dent.teh.
prim.dr.sc. Sanja Štefančić, dr.med.dent.
Mario Bosnar, dent.teh.
Hrvojka Rabuzin Sabolčec, med.sestra
dr.sc. Tomislav Katanec, dr.med.dent.
Maja Barošević, mag.med.techn.
Ružica Potkrajčić, mag.med.techn.

Program

 

Predavanja za doktore dentalne medicine

Vikarijat Osijek, Josipa J. Strossmayera 58, 31000 Osijek
 
09.00 - 09.45 Prijave sudionika
09.45 - 10.00 Uvodna riječ
10.00 - 10.40 izv.prof.prim.dr.sc. Davor Seifert,dr.med.dent.
Zašto je bitno dobro žvakati?
10.40 - 11.20 prof.dr.sc. Vlaho Brailo, dr.med.dent.
Stomatološka skrb onkoloških bolesnika
11.20 - 12.00 izv.prof.dr.sc. Dražen Ćućić
Mogućnosti financiranja projekata u dentalnoj medicini
12.00 - 12.30 Pauza
12.30 - 13.10 doc.dr.sc. Hrvoje Mihalj, dr.med.
Suradnja doktora dentalne medicine i specijalista ORL
13.10 - 13.50 doc.prim.dr.sc. Melita Vukšić Polić, dr.med.
Dermatologija (i venerologija?) u svakodnevnoj praksi doktora dentalne medicine
13.50 - 14.30 dr.sc. Jasna Leko, dr.med.dent
Etičke dileme u pedodonciji
14.30 Ručak
 

Predavanja za dentalne tehničare

09.45 - 10.30 Prijava sudionika
10.30 - 10.45 Uvodna riječ
10.45 - 11.30 Igor Galić, dent.teh. i Luka Stojić, dr.med.dent.
Timski pristup u implantoprotetskoj rehabilitaciji
11.30 - 12.15 Danijela Modrić, viši dent.teh.
Estetika u fronti
12.15 - 12.45 Pauza
12.45 - 13.30 prim.dr.sc. Sanja Štefančić, dr.med.dent.
Je li moguće kombinirati različite retencijske veze?
13.30 - 14.15 Mario Bosnar, dent.teh.
A što sad?...
14.30 Ručak
 

Predavanja za dentalne asistente i higijeničare

10.15 - 11.00 Prijava sudionika
11.00 - 11.15 Uvodna riječ
11.15 - 11.55 Hrvojka Rabuzin Sabolčec, med.sestra
Stomatološki postupci kod pacijenata s kroničnim zatajenjem bubrega
11.55 - 12.35 dr.sc. Tomislav Katanec, dr.med.dent.
Asistiranje kod suvremenih tehnika operacija cista čeljusti
12.35 - 13.05 Pauza
13.05 - 13.45 Maja Barošević, mag.med.techn.
Asistiranje kod oralno-kirurških zahvata
13.45 - 14.25 Ružica Potkrajčić, mag.med.techn.
Otisci u implantoprotetskoj terapiji
14.30 Ručak

 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store