hkdm-Zagreb u proljeće 15. 04. 2023.
online uzivo
Tečaj ’Kvarnerski dani 2023.’
bit će održan uživo i online.

Sudjelovanje na tečaju uživo bit će organizirano prema trenutno važećim epidemiološkim mjerama. Za sudionike koji ne dođu na mjesto održavanja tečaja, smatrat će se da su odabrali praćenje tečaja online te će im link na edukacijsku platformu biti poslan naknadno, nakon održanog tečaja (NE na dan održavanja tečaja).
Kotizacije za radni tečaj (uz mogućnost sudjelovanja na teorijskom):
doktori dentalne medicine – 200,00 € (1.506,90 kn)
dentalni tehničari- 150,00 € (1.130,18 kn)
dentalni asistenti i higijeničari- 110,00 € (828,80 kn)

UPLATE: HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
IBAN HR2023600001101407171

Plaćanje vršite modelom HR67. U rubrici „poziv na broj“ obavezno upisati OIB osobe koja će nazočiti tečaju, a u rubrici „opis plaćanja“ navesti ime i prezime sudionika te 28042023. Ako ste izvršili uplatu, a niste u mogućnosti nazočiti tečaju, o navedenom ste nas dužni izvijestiti najkasnije tri dana prije održavanja tečaja, u protivnom Vam uplata neće biti vraćena. Gotovinsko plaćanje prilikom registracije nije moguće.

Uplata kotizacije se smatra prijavom. Dodatne prijave nisu potrebne.
Kontakt za rezerviranje noćenja u Amadria Park hotelima za sudionike tečaja:

Nataša Savčić
T +385 51 278 004 
M +385 91 618 5838
natasa.savcic@amadriapark.com


KOTIZACIJA
rana do 27. 4. 2023.
na dan održavanja

DMD
125,00 (941,81 kn)
145,00 (1.092,50 kn)
 
DT
95,00 (715,78 kn)
115,00 (866,47 kn)

DA
66,00 (497,28 kn)
86,00 (647,97 kn)
 
DH
65,00 (489,74 kn)
85,00 (640,43 kn)
 
NEZAPOSLENI, STUDENTI, UMIROVLJENICI
55,00 (414,40 kn)
75,00 (565,09 kn)
Kotizacije za radni tečaj
(uz mogućnost sudjelovanja na teorijskom):
doktori dentalne medicine 200,00 € (1.506,90 kn)
dentalni tehničari 150,00 € (1.130,18 kn)
dentalni asistenti i higijeničari 110,00 € (828,80 kn)
* Fiksni tečaj konverzije = 7,53450 za 1 €


 
 

 

TEČAJ ZA DMD, DT, DA i DH

Kvarnerski dani

Opatija, 28. - 29. 04. 2023.

Predavači (radni tečajevi)

doc. dr. sc. Damir Šnjarić, dr. med. dent.
izv. prof. dr. sc. Zoran Kovač, dr. med. dent.
prof. prim. dr. sc. Danko Bakarčić, dr. med. dent.
prof. prim. dr. sc. Nataša Ivančić Jokić, dr. med. dent.
izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš, dr. med. dent.
izv. prof. dr. sc. Jelena Prpić, dr. med. dent.
prof. prim. dr. sc. Daniela Kovačević Pavičić, dr. med. dent.
Silvija Čargonja, dent. asist.
Petra Butinar, mag. med. techn.
Igor Galić, dent. teh.
Bernard Škledar, dent. teh.
Christa Napholz, dent. asist., dent. higijeničar, spec. sterilizacije

Predavači (teorijski tečajevi)

Ivan Bućan, dr. med. dent.
Ivana Cvetković Marić, dent. asist.
Stela Rigović, dent. asist.
Dijana Didak, bacc. med. techn.
Luka Stojić, dr. med. dent. i Igor Galić, dent. teh.
dr. sc. Snježana Glavičić Valovičić, dr. med. dent.
izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš, dr. med. dent.
Nevena Ivančević, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Vlatka Debeljak, dr. med. dent.
Luka Stojić, dr. med. dent.
Igor Galić, dent. teh.
Velimir Žujić, dent. teh.
Vinko Iljadica, dent. teh.
Josip Brusić, dr. med. dent.
Luka Červeni, dent. teh.

 
  


 
 
 


 
 
 
Sve radionice će se održavati na dvije lokacije:
• U hotelu u Opatiji, 4 Opatijska cvijeta, Viktora cara Emina 6
• Pri Fakultetu dentalne medicine u Rijeci, Krešimirova 40

Ograničen broj sudionika!
Obavezna prijava e-mailom na tecajevi@hkdm.hr*

*U predmetu poruke naznačiti naziv radionice na koju se prijavljujete.


Program - radionice

Petak 28. 04. 2023.
Radionice za doktore dentalne medicine
13.30 - 14.00 Prijava sudionika

POPUNJENO!

14.00 - 17.00 RADIONICA
doc.dr.sc. Damir Šnjarić, dr.med.dent.
Siguran i jednostavan put ka vrhu - radni tečaj iz strojne endodoncije uz uporabu FKG instrumenata
(HOTEL)

13.00 - 16.00 RADIONICA
izv.prof.dr.sc. Zoran Kovač, dr.med.dent.
Planiranje i izrada mock-upa kod minimalno invazivnih protetskih nadomjestaka
(FAKULTET)

13.00 - 16.00 RADIONICA
prof.prim.dr.sc. Danko Bakarčić, dr.med.dent. i
prof.prim.dr.sc. Nataša Ivančić Jokić, dr.med.dent.
Radionica postave i skidanja splinta kod traume zuba (KREŠIMIROVA 40, FDMRI)

13.00 - 16.00 RADIONICA
izv.prof.dr.sc. Davor Kuiš, dr.med.dent. i izv.prof.dr.sc. Jelena Prpić, dr.med.dent.
Suvremeno liječenje parodontitisa i periimplantitisa - konkretno i jednostavno (master radionica)
(FAKULTET)

PETAK 28. 04. 2023.
RADIONICE za dentalne asistente i dentalne higijeničare
12.30 - 13.00 Prijava sudionika
13.00 - 15.00 prof.prim.dr.sc. Daniela Kovačević Pavičić, dr.med.dent. i Silvija Čargonja, dent.asist.
Posao dentalnog higijeničara u specijalističkoj protetskoj ordinaciji
(HOTEL)
13.00 - 15.00 Petra Butinar, mag.med.techn.
Otvaranje venskog puta
(HOTEL)

PETAK 28. 04. 2023.
RADIONICE za dentalne tehničare
15.30 - 16.00 Prijava sudionika
16.00 - 18.30 Igor Galić dent. teh.
Ljepota iluzija bojanja monolitnih restauracija
(HOTEL)
16.00 - 18.30 Bernard Škledar, dent. teh.
Digitalna izrada protetskih nadomjestaka - backward planning
(HOTEL)

SUBOTA 29. 04. 2023.
RADIONICA za dentalne asistente i dentalne higijeničare
09.00 - 11.00 Christa Napholz, dent. asist,. dent. higijeničar, spec. sterilizacije
Suvremena sterilizacija i dezinfekcija u ordinaciji dentalne medicine - uloga dentalnog asistenta i dentalnog higijeničara
(FAKULTET)

Program - predavanja

PETAK 28. 04. 2023.
Predavanja za dentalne asistente i dentalne higijeničare
15.00 - 16.00 Prijava sudionika
16.00 - 16.15 Uvodna riječ
16.15 - 16.50 Ivan Bućan, dr. med. dent.
Kompozitni i stakloionomerni materijali Pro et contra - Savjeti za svakodnevnu praksu
16.50 - 17.25 Ivana Cvetković Marić, dent. asist.
Nova era dentalnog asistiranja
17.25 - 17.55 Pauza
17.55 - 18.30 Stela Rigović, dent. asist.
Važnost oralne higijene
18.30 - 19.05 Dijana Didak, bacc. med. techn.
Osnovni principi primjene parenteralne terapije - aspekti dentalnog asistiranja

SUBOTA 29. 04. 2023.
Predavanja za doktore dentalne medicine
08.00 - 09.00 Prijava sudionika
09.00 - 09.15 Uvodna riječ
09.15 - 09.50 Luka Stojić, dr.med.dent. i Igor Galić, dent.teh.
Digitalna kuharica implanto-protetskog planiranja
09.50 - 10.25 dr.sc. Snježana Glavičić Valovičić, dr.med.dent.
Komplikacije endodontske terapije - kako ih izbjeći i zbrinuti?
10.25 - 11.00 izv.prof.dr.sc. Davor Kuiš, dr.med.dent.
Pacijenti s uznapredovalim parodontitisom
11.00 - 11.30 Pauza
11.30 - 12.05 Nevena Ivančević, dr.med.dent.
Kompleksne rehabilitacije gornje čeljusti
12.05 - 12.40 prof.dr.sc. Vlatka Debeljak, dr.med.dent.
Kada i kako reći pacijentu NE
12.45 Strukovno druženje uz svečani ručak

SUBOTA 29. 04. 2023.
Predavanja za dentalne tehničare
08.40 - 09.40 Prijava sudionika
09.40 - 09.55 Uvodna riječ
09.55 - 10.30 Luka Stojić, dr.med.dent. i Igor Galić, dent.teh.
Digitalna kuharica implanto-protetskog planiranja
10.30 - 11.05 Velimir Žujić, dent.teh.
Laboratorijska dostignuća u protetici – kako doći do kvalitetnog protetskog rada?
11.05 - 11.35 Pauza
11.35 - 12.10 Vinko Iljadica, dent.teh.
Zubna tehnika danas!
12.10 - 12.45 Josip Brusić, dr.med.dent i Luka Červeni, dent.teh.
TEAM VISION - posloženo na jednostavan način
12.45 Strukovno druženje uz svečani ručak 
 
 


 
 
 


 
 
 
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store