Starenje stanovništva

Optimiziranje oralne funkcije za zdravo starenje: Prijavite se za nadolazeći webinar s akreditacijom CE.
Na ovom nadolazećem webinaru, koji će se održati 23. lipnja, saznajte kako održati oralnu funkciju.
 
Image

Starenje stanovništva ima dubok globalni utjecaj. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) predviđa da će do 2030. jedna osoba od šest ljudi u svijetu imati 60 ili više godina. Kako ljudi stare, postaju osjetljiviji na bolesti i doživljavaju pad tjelesnih funkcija, što uvelike utječe na njihovu kvalitetu života (QOL) i cjelokupno zdravlje. Održavanje dobrog zdravlja zuba i usne šupljine presudno je za cjeloživotnu kvalitetu života i pokazalo se da doprinosi poboljšanju ukupnog zdravlja.

U sklopu svog projekta Oralno zdravlje za stariju populaciju (OHAP), FDI je domaćin webinara čiji je cilj promicanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja za postizanje zdrave dugovječnosti.

Registrirajte se za webinar koji se održava 23. lipnja kako biste saznali kako pristup usmjeren na oralne funkcije podržava zdravo starenje za sve.

Pridružite nam se 23. lipnja u 11:00 CEST na FDI kampusu za oralno zdravlje za akreditirani webinar za trajno obrazovanje (CE) koji uključuje renomirane stručnjake za oralno zdravlje i otkrijte kako pristup usmjeren na oralnu funkciju promiče zdravo starenje, omogućujući ljudima ne samo da žive dulje živote, već i zdravije.

Usred brzog starenja stanovništva, oralno zdravlje ima ključnu ulogu u postizanju društva zdravog starenja, posebice u sprječavanju nezaraznih bolesti i krhkosti tijela. Stoga je imperativ da se svim osobama i zajednicama, bez obzira na socioekonomski status, omogući pristup visokokvalitetnim uslugama oralnog zdravlja.

U prvoj prezentaciji webinara, prof. Kakuhiro Fukai predstavit će pristup usmjeren na oralne funkcije za poticanje društva zdravog starenja. Osim toga, prof. Fukai će se pozabaviti detaljima nove faze FDI-jeva OHAP projekta.

Druga prezentacija ovog webinara dr. Hirohika Hirana usredotočit će se na važnost upravljanja oralnom funkcijom u populaciji koja stari. S ponovnim fokusom na prehrambene sposobnosti u populaciji koja stari, u Japanu su uvedeni novi koncepti koji se nazivaju oralna slabost i oralna hipofunkcija. Oralna slabost naglašava važnu poruku da blagi pad oralnih funkcija može lako dovesti do nepovoljnih zdravstvenih ishoda kao što su sarkopenija i tjelesna krhkost te daljnjeg pada oralnih funkcija.

Nadovezujući se na ova predavanja, prof. Gerry McKenna održat će završnu prezentaciju koja će se usredotočiti na kliničke i društvene pristupe prevenciji slabljenja oralne funkcije kod starijih osoba prema njihovoj razini ovisnosti. Nakon ove prezentacije, uslijedit će rasprava u kojoj će sudjelovati svi govornici webinara.

Iskoristite ovu iznimnu priliku da zaradite bodove CE dok otkrivate dubok utjecaj održavanja oralne funkcije na zdravo starenje i poboljšanje kvalitete života starijih osoba.

Prijavite se za webinar OVDJE

O oralnom zdravlju za populaciju koja stari

Projekt OHAP pokrenut je 2015. godine kako bi se ojačala uloga zajednice oralnog zdravlja u postizanju zdrave dugovječnosti. Projekt potiče na rješavanje izazova oralnog zdravlja u širim politikama bolesti i strategijama promicanja zdravlja za starije stanovništvo. OHAP ima za cilj osigurati da ljudi ne samo žive dulje nego i zdravije, bez oralnih bolesti, kako bi se osiguralo njihovo cjelokupno zdravlje i dobrobit.

Projekt OHAP podržava GC.

Uredništvo hkdm.hr,
Izabrao: Zvonimir Kaić
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store