Stajalište CED-a o radnoj snazi u dentalnoj medicini

   PREUZMI DOKUMENT  

hkdm - CED

Vijeće europskih doktora dentalne medicine (CED) usvaja političke preporuke o rješavanju neravnoteže u broju i raspodjeli radne snage u dentalnoj medicini, poziva na snažne mjere za poboljšanje trenutnog statusa quo

2. lipnja 2023. godine

 

Dana 27. svibnja 2023., delegati Vijeća europskih doktora dentalne medicine (CED) raspravljali su i jednoglasno usvojili 'Stajalište o radnoj snazi u dentalnoj medicini' tijekom svoje opće skupštine u Stockholmu, Švedska. Sastanak je održan pod predsjedanjem predsjednika CED-a dr. Freddie Sloth-Lisbjerga, a domaćin je bila Švedska udruga doktora dentalne medicine (Sveriges Tandläkarförbund).

Potpredsjednica CED-a, dr. Anna Lella, koja je ujedno i predsjedavajuća Radne skupine za unutarnje tržište koja je razvila stajalište zajedno s Radnom skupinom za obrazovanje i profesionalne kvalifikacije, pozdravila je usvajanje. Dr. Lella istaknula je ključnu potrebu kontinuiranog rada na ovom složenom problemu koji podjednako utječe na dentalnu profesiju danas i sutra.

Stajalište se temelji na postojećoj Bijeloj knjizi CED-a o izazovima radne snage u dentalnoj medicini koju je Opća skupština usvojila u studenom 2022. Iznosi stajalište i preporuke CED-a u vezi s višeslojnim pitanjima koja se odnose na radnu snagu u dentalnoj medicini.

Status quo odražava opći trend s kojim se Europa suočava kada su u pitanju zdravstveni radnici. Brojni su čimbenici koji utječu na planiranje i raspodjelu dentalnih stručnjaka između i unutar nekih država – primjeri uključuju razlike u plaćama i mogućnostima, ruralnu naspram urbane podjele, promjenjivu prirodu europske demografije.

Na temelju detaljne analize ove teme, CED preporučuje sljedeće:

  • Treba održavati ravnotežu u odnosu između doktora dentalne medicine i članova dentalnog tima, a doktor dentalne medicine je voditelj tima. Treba kontinuirano poticati raspodjelu zadataka i izostanak zamjena, uz stalni nadzor doktora dentalne medicine.
  • Planiranje radne snage mora započeti na nacionalnoj razini, a sve zemlje trebaju biti opremljene i spremne za obrazovanje i obuku pravog broja dentalnih stručnjaka za svoje potrebe.
  • Nacionalne komore dentalne medicine i udruženja moraju imati snažnu ulogu u donošenju odluka o radnoj snazi i planiranju na razini zemlje.
  • Obrazovanje je od presudne važnosti za rješavanje problema: stoga se nacionalnim vladama preporučuje da razmotre povećanje javno financiranih programa u dentalnoj medicini ako postoji potreba za više doktora dentalne medicine unutar njihovih specifičnih zdravstvenih sustava.
  • Sveučilišta bi trebala ponuditi prošireno obrazovanje i obuku za doktore dentalne medicine, uključujući vještine poput digitalnih vještina i upravljanja ordinacijom i timom.
  • Dionici politika EU-a također bi trebali dati prioritet ažuriranju Aneksa V.3/5.3.1 Direktive 2005/36/EZ (Direktiva o stručnim kvalifikacijama) kojim se uvode kompetencije. Kao minimum, ažuriranje navedenih predmeta osiguralo bi ažurniju relevantnost za trenutno obrazovanje u dentalnoj medicini.
  • Priznavanje kvalifikacija u dentalnoj medicini (prema Direktivi 2005/36 EC), stečenih izvan Europske unije, mora biti potpuno i u skladu s važećim zahtjevima EU-a prije nego što doktor dentalne medicine može po prvi put početi obavljati dentalnu praksu u Europskoj uniji.
  • Prevenciji treba i dalje dati prioritet i promicati je unutar nacionalnih zdravstvenih sustava, osiguravajući smanjenje troškova, smanjenje tereta bolesti i poboljšanje javnog zdravlja u cjelini. Programi prevencije za oralno zdravlje moraju priznati da dentalna medicina daleko premašuje liječenje zubnog karijesa. Prevenciju i opismenjavanje o oralnom zdravlju treba poticati kroz nadnacionalne inicijative kao potporu trenutnim i budućim aktivnostima na nacionalnoj razini.
  • Bolje oralno zdravlje znači bolje javno zdravlje. Nacionalne vlade moraju dati prednost stvaranju politika koje podupiru odgovarajuće nagrađivanje (npr. primjerene cijene za obavljene usluge) za doktore dentalne medicine u svim europskim zemljama.
  • Nacionalne vlade trebale bi osigurati da, kao dio svojih inicijativa i strategija za zdravstvenu radnu snagu, postoje politike koje također podržavaju odgovarajuće radno opterećenje, trajnu izobrazbu, favorizirajući zadržavanje dentalne radne snage. Nadalje, nacionalne vlade trebale bi ponuditi proširen skup poticaja, npr. prilike za karijeru supružnika i obrazovanje djece, koji pogoduju zadržavanju zdravstvene radne snage u smislu geografske raspodjele, posebno u odnosu na ruralnu dentalnu medicinu/dentalnu medicinu u udaljenim područjima. To također uključuje propise i financijske poticaje koji utječu na izbor mjesta ordinacije za mlade doktore dentalne medicine.

PROČITAJ VIŠE: Stav CED-a o radnoj snazi u dentalnoj medicini

Vijeće europskih doktora dentalne medicine (CED) europsko je neprofitno udruženje koje predstavlja više od 340 000 doktora dentalne medicine diljem Europe kroz 33 nacionalna udruženja dentalne medicine i komora u 31 europskoj zemlji. Osnovano 1961. godine kako bi savjetovalo Europsku komisiju o pitanjima koja se odnose na dentalnu profesiju, CED ima za cilj promovirati visoke standarde oralne zdravstvene zaštite i dentalne medicine s učinkovitom profesionalnom praksom usmjerenom na sigurnost pacijenata, te pridonijeti očuvanju zaštite javnog zdravlja. CED je upisan u Registar transparentnosti pod matičnim brojem 4885579968-84.

Za više informacija kontaktirajte:
Ured CED-a u Bruxellesu
Tel: +32 2 736 34 29
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Izabrao: Zvonimir Kaić
Izvor: http://www.cedentists.eu

 

 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store