HKDM logo mobile
KLASA: 030-02/20-11/13
URBROJ: 497-01/01-20-01
Zagreb, 2. rujan 2020.
 
Na temelju članka 45. stavka 1. točka 14. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine („Narodne novine" br. 18/18 i 65/19) i članka 9. Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore, izvršni odbor Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora) na 211. sjednici održanoj 2. rujna 2020. godine donosi
 

ODLUKU

o uvjetima provođenja tečajeva stručnog usavršavanja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom COVID-19

 
  1. Za tečajeve stručnog usavršavanja koji su već vrednovani i uvršteni u godišnju Listu tečajeva, a koje će organizatori umjesto uživo („live") provoditi na on-line način, organizator je obvezan ponovno zatražiti vrednovanje tečaja od Povjerenstva za stručno usavršavanje i Izvršnog odbora Komore;
  2. Na vrednovanje on-line tečajeva stručnog usavršavanja primjenjuje se odredba članka 16. Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore (maksimalno 3 boda);
  3. Ukoliko organizator tečaja organizira već vrednovani tečaj „live — uživo", poštujući pri tome sve naputke nadležnih epidemioloških službi za propisani maksimalni broj učesnika, a za ostale učesnike koji neće moći nazočiti isti tečaj i on-line, tečaj se neće ponovno vrednovati uz uvjet da organizator nije promijenio program (predavača, temu itd.);
  4. Ukoliko organizator tečaja organizira već vrednovani tečaj na način iz točke 3. ove Odluke, ali promijeni dio ili cijeli program (promjena predavača, teme i si.), obvezan je ponovno zatražiti vrednovanje od Povjerenstva i Izvršnog odbora Komore;
  5. Za tečajeve on-line potrebno je provesti i poseban test za sve učesnike tečaja, nakon čega Komora u Središnji registar bodova istima upisuje bodove. Test se ne vrednuje, ali ga svaki učesnik mora ispuniti i dostaviti Komori, kao dokaz njegovog sudjelovanja u on-line tečaju. S obzirom na povećanje obujma poslova stručne službe Komore, organizator tečaja obvezan je Komori izvršiti uplatu dodatne naknade, čiju visinu određuje Izvršni odbor Komore, bez obzira na status organizatora;
  1. Zbog specifičnosti u načinu organizacije tečajeva stručnog usavršavanja u epidemiološkim uvjetima epidemije koronavirusa, Komora će obavljati kontinuirani nadzor na provođenjem tečajeva, sa ciljem osiguranja standarda edukacije njezinih članova;
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom njezinog donošenja.

 

 
PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA KOMORE
Ivica Jakšić, dr. med. dent., v.r.
jaksic potpis pecat
 
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store