HKDM logo mobile
KLASA: 013-05/17-01/
URBROJ: 497-01/02-17-02
Zagreb, 2. rujna 2020.
 
Na temelju članka 45. stavak 1. točka 14. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine („Narodne novine" broj 18/18 i 65/19), te članka 9. Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore, Izvršni odbor Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora), na 211. sjednici održanoj 2. rujna 2020. godine donosi
 

ODLUKU

 

o načinu stručnog usavršavanja, stjecanja bodova te obnovi licence i dozvole za rad za članove Komore za razdoblje 11.03.2020. — 31.12.2020.

 
Uzimajući u obzir činjenicu proglašenja epidemije bolesti uzrokovane koronavirusom Sars-CoV-2 od 11. ožujka 2020., zabranjena su javna okupljanja, slijedom čega je otkazana većina stručnih usavršavanja za članove Komore. Slijedom navedenog Izvršni odbor Komore propisuje način stručnog usavršavanja, stjecanja bodova te obnovi licence i dozvole za rad za članove Komore za razdoblje 11.03.2020. — 31.12.2020.
 
Način stručnog usavršavanja:
Član Komore se može usavršavati na stručnim tečajevima, kongresima, simpozijima, radnim tečajevima, on­line tečajevima, demonstracijskim tečajevima u organizaciji Komore, Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Fakulteta dentalne medicine u Rijeci, Studija dentalne medicine u Splitu, stručnih društava ili ostalih organizatora na tečajevima stručnog usavršavanja koji su vrednovani od strane Komore.
 
Način stjecanja bodova:
Za navedeno vremensko razdoblje, član Komore stječe bodove na tečajevima stručnog usavršavanja.
 
Način obnove licence i dozvole za rad:
1. Ako članu Komore ističe licenca, odnosno dozvola za rad, tijekom tekuće godine, u slučaju da su bodovi u prethodnim godinama uredni (ukupno: 50 bodova), članu Komore bit će izdana licenca, odnosno dozvola za rad. Tako izdana licenca, odnosno dozvola za rad, u svom rješenju sadrži uvjet potrebe skupljanja 20 bodova na tečajevima stručnog usavršavanja za prvu sljedeću licenčnu godinu.
Rok za stjecanje 20 bodova je 31.12.2021.
Neispunjavanjem uvjeta u rješenju, odnosno propuštanjem roka za stjecanje 20 bodova stručnog usavršavanja, članu Komore se oduzima licenca, odnosno dozvola za rad, te je obvezan pristupiti ispitu provjere osposobljenosti.
2. Ako članu Komore ne ističe licenca, odnosno dozvola za rad, tijekom tekuće godine, a zbog okolnosti uzrokovanih virusom Sars-Cov-2 nije mogao pristupiti tečajevima unutar tekuće godine, obvezan je za prvo sljedeće licenčno razdoblje skupiti 20 bodova na tečajevima stručnog usavršavanja za prvu sljedeću licenčnu godinu.
Rok za stjecanje 20 bodova je 31.12.2021.
Propuštanjem roka za stjecanje 20 bodova stručnog usavršavanja, članu Komore će se navedeni propust uračunati u provjeru stručnosti prilikom prve sljedeće obnove licence, odnosno dozvole za rad.
U slučaju izmijenjenih okolnosti, Izvršni odbor Komore na temelju članka 9. Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore ima pravo izmjene Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na oglasnoj ploči Komore i u glasilima Komore.

 

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA KOMORE
Ivica Jakšić, dr. med. dent., v.r.
jaksic potpis pecat
 

 

 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store