Nove cijene dentalne tehnike


DL cijene 06. 2022.

Šifra DTP-a: DO010
Laboratorijska izrada studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili pri ortodontskoj terapiji za obje čeljusti
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela za fiksnu ortodontsku napravu, Delairovu masku i headgear.
Koeficijent: 1,72
99,93 Kn

Šifra DTP-a: DO011
Laboratorijska izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust)
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust).
Koeficijent: 10,17
590,88 Kn

Šifra DTP-a: DO012
Laboratorijska izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti)
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti).
Koeficijent: 12,10
703,01 Kn

Šifra DTP-a: DO013
Laboratorijska izrada retainera (jedna čeljust)
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (jedna čeljust).
Koeficijent: 5,08
295,15 Kn

Šifra DTP-a: DO014
Laboratorijska reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust)
Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust) - jedanput godišnje tijekom ortodontske terapije.
Koeficijent: 2,44
141,76 Kn

Šifra DTP-a: DO015
Laboratorijska reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti)
Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti) - jedanput godišnje tijekom ortodontske terapije.
Koeficijent: 2,44
141,76 Kn

Šifra DTP-a: DO016
Laboratorijska izrada ortodontske naprave za forsirano širenje nepca (RPE)
Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca - jedanput tijekom ortodontskog liječenja prema medicinskoj indikaciji.
Koeficijent: 9,36
543,82 Kn

 

DO cijene 06. 2022.

Šifra DTP-a: DL001
Laboratorijska izrada lijevane zubne nadogradnje, izravno
Koeficijent: 2,12
123,17 Kn

Šifra DTP-a: DL002
Laboratorijska izrada lijevane zubne nadogradnje, neizravno
Koeficijent: 3,69
214,39 Kn

Šifra DTP-a: DL003
Laboratorijska izrada fasetirane krunice
Koeficijent: 4,53
263,19 Kn

Šifra DTP-a: DL004
Laboratorijska izrada potpune krunice od metala
Koeficijent: 3,69
214,39 Kn

Šifra DTP-a: DL005
Laboratorijska izrada modificirane fasetirane krunice
Koeficijent: 5,99
348,02 Kn

Šifra DTP-a: DL006
Laboratorijska izrada modificirane potpune krunice od metala
Koeficijent: 4,83
280,62 Kn

Šifra DTP-a: DL007
Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom do 4 elementa
Koeficijent: 6,39
371,26 Kn


Šifra DTP-a: DL008
Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom od 5 do 10 elemenata
Koeficijent: 12,06
700,69 Kn

Šifra DTP-a: DL009
Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom preko 10 elemenata
Koeficijent: 14,05
816,31 Kn

Šifra DTP-a: DL010
Laboratorijska izrada totalne akrilatne zubne proteze
Koeficijent: 13,18
765,76 Kn

Šifra DTP-a: DL011
Laboratorijska izrada djelomične metalne lijevane zubne proteze
Koeficijent: 27,16
Metalna ploča
990,00 Kn
Akrilatna nadogradnja sa zubima
588,00 Kn
Ukupno
1.578,00 Kn

Šifra DTP-a: DL012
Laboratorijska izrada totalne metalne lijevane zubne proteze
Koeficijent: 28,26
Metalna ploča
965,00 Kn
Akrilatna nadogradnja sa zubima
676,91 Kn
Ukupno
1641,91 Kn

Šifra DTP-a: DL013
Laboratorijska izrada fiksne udlage
Koeficijent: 1,33
77,27 Kn

Šifra DTP-a: DL014
Laboratorijska izrada nagrizne udlage
Koeficijent: 1,42
82,50 Kn

Šifra DTP-a: DL015
Laboratorijska izrada akrilatne grizne ploče
Koeficijent: 3,56
206,84 Kn

Šifra DTP-a: DL016
Laboratorijska izrada epiteze
Koeficijent: 5,65
328,27 Kn

Šifra DTP-a: DL017
Laboratorijska izrada opturatora
Koeficijent: 2,29
133,05 Kn

Šifra DTP-a: DL018
Laboratorijska izrada resekcijske zubne proteze
Koeficijent: 34,29
1.992,25 Kn

Šifra DTP-a: DL019
Laboratorijsko podlaganje totalne zubne proteze, neizravno
Koeficijent: 2,27
131,89 Kn

Šifra DTP-a: DL020
Laboratorijska reparatura loma zubne proteze
Koeficijent: 1,53
88,89 Kn

Šifra DTP-a: DL021
Laboratorijska reparatura zubne proteze s ugradnjom do 2 elementa
Koeficijent: 2,83
164,42 Kn

Šifra DTP-a: DL022
Laboratorijska reparatura zubne proteze - svaki dodatni element
Po elementu. Maksimalno šest elemenata.
Koeficijent: 0,76
44,16 Kn

Šifra DTP-a: DL023
Laboratorijska izrada otvarača na pero po Miše-u
Po elementu. Maksimalno šest elemenata.
Koeficijent: 1,42
82,50 Kn

Šifra DTP-a: DL024
Laboratorijsko podlaganje djelomične zubne proteze, neizravno
Koeficijent: 2,27
131,89 Kn

 
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store