Nove cijene dentalne tehnike

Sukladno odluci Upravnog vijeća HZZO-a, od 9. 11. 2023. povećane su cijene usluga dentalne tehnike. Novi cjenici su u nastavku.

DL0 cijene od 9. 11. 2023.

Šifra: DL001
Laboratorijska izrada lijevane zubne nadogradnje, izravno
Koeficijent: 2,12
19,72 EUR

Šifra: DL002
Laboratorijska izrada lijevane zubne nadogradnje, neizravno Koeficijent: 3,69
34,32 EUR

Šifra: DL003
Laboratorijska izrada fasetirane krunice Koeficijent: 4,53
42,13 EUR

Šifra: DL004
Laboratorijska izrada potpune krunice od metala
Koeficijent: 3,69
34,32 EUR

Šifra: DL005
Laboratorijska izrada modificirane fasetirane krunice
Koeficijent: 5,99
55,71 EUR

Šifra: DL006
Laboratorijska izrada modificirane potpune krunice od metala
Koeficijent: 4,83
44,92 EUR

Šifra: DL007
Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom do 4 elementa
Koeficijent: 6,39
59,43 EUR

Šifra: DL008
Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom od 5 do 10 elemenata
Koeficijent: 12,06
112,16 EUR

Šifra: DL009
Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom preko 10 elemenata
Koeficijent: 14,05
130,67 EUR

Šifra: DL010
Laboratorijska izrada totalne akrilatne zubne proteze
Koeficijent: 13,18
122,57 EUR

Šifra: DL011
Laboratorijska izrada djelomične metalne lijevane zubne proteze
a) Metalna ploča
b) Akrilatna nadogradnja sa zubima
Koeficijent: 27,16
a) 156,60 EUR
b) 95,99 EUR
a)+b) 252,59 EUR

Šifra: DL012
Laboratorijska izrada totalne metalne lijevane zubne proteze a) Metalna ploča
b) Akrilatna nadogradnja sa zubima
Koeficijent: 28,26
a) 152,00 EUR
b) 110,82 EUR
a)+b) 262,82 EUR

Šifra: DL013
Laboratorijska izrada fiksne udlage
Koeficijent: 1,33
12,37 EUR

Šifra: DL014
Laboratorijska izrada nagrizne udlage Koeficijent: 1,42
13,21 EUR

Šifra: DL015
Laboratorijska izrada akrilatne grizne ploče
Koeficijent: 3,56
33,11 EUR

Šifra: DL016
Laboratorijska izrada epiteze
Koeficijent: 5,65
52,55 EUR

Šifra: DL017
Laboratorijska izrada opturatora
Koeficijent: 2,29
21,30 EUR

Šifra: DL018
Laboratorijska izrada resekcijske zubne proteze
Koeficijent: 34,29
318,90 EUR

Šifra: DL019
Laboratorijsko podlaganje totalne zubne proteze, neizravno
Koeficijent: 2,27
21,11 EUR

Šifra: DL020
Laboratorijska reparatura loma zubne proteze
Koeficijent: 1,53
14,23 EUR

Šifra: DL021
Laboratorijska reparatura zubne proteze s ugradnjom do 2 elementa
Koeficijent: 2,83
26,32 EUR

Šifra: DL022
Laboratorijska reparatura zubne proteze - svaki dodatni element Po elementu. Maksimalno šest elemenata.
Koeficijent: 0,76
7,07 EUR

Šifra: DL023
Laboratorijska izrada otvarača na pero po Miše-u
Koeficijent: 1,42
13,21 EUR

Šifra: DL024
Laboratorijsko podlaganje djelomične zubne proteze, neizravno
Koeficijent: 2,27
21,11 EUR


 

DO cijene od 9. 11. 2023.

Šifra: DO010
Laboratorijska izrada studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili pri ortodontskoj terapiji za obje čeljusti
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela za fiksnu ortodontsku napravu, Delairovu masku i headgear.
Koeficijent: 1,72
16,00 EUR

Šifra: DO011
Laboratorijska izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust)
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust).
Koeficijent: 10,17
94,58 EUR

Šifra: DO012
Laboratorijska izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti)
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti).
Koeficijent: 12,10
112,53 EUR

Šifra: DO013
Laboratorijska izrada retainera (jedna čeljust)
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (jedna čeljust).
Koeficijent: 5,08
47,24 EUR

Šifra: DO014
Laboratorijska reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust)
Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust) - jedanput godišnje tijekom ortodontske terapije.
Koeficijent: 2,44
22,69 EUR

Šifra: DO015
Laboratorijska reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti)
Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti) - jedanput godišnje tijekom ortodontske terapije.
Koeficijent: 2,44
22,69 EUR

Šifra: DO016
Laboratorijska izrada ortodontske naprave za forsirano širenje nepca (RPE)
Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca - jedanput tijekom ortodontskog liječenja prema medicinskoj indikaciji.
Koeficijent: 9,36
87,05 EUR
 

 
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store