Hrvatska komora dentalne medicine - logo
hkdm-Učinkoviti ljudski potencijali logo
Ovaj poziv financira se iz Europskog socijalnog fonda
 

POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)

 
Troškovi kongresa
Evidencijski broj nabave: 5
U skladu s Pozivom na dostavu ponuda osoba ovlaštena za zastupanje Hrvatske komore dentalne medicine, Predsjednik Komore mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent, donosi
 

ODLUKU O ODABIRU NAJBOLJE PONUDE

I.
U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, naručitelja Hrvatske komore dentalne medicine, predmet nabave: Troškovi kongresa, odvojena nabava za grupu 1: najam dvorane i catering, broj nabave: 5, datum objave nabave: 01.06.2022. temeljem zaključka Odbora za nabavu danog u Zapisniku sa sastanka za ocjenu ponuda od dana 04.07.2022. godine, odabrana je kao najbolja ponuda ponuditelja Conventus Credo d.o.o., Baltazara Bogišiča 2, 10000 Zagreb.
II.
Ukupna vrijednost odabrane ponude za Troškovi kongresa, odvojena nabava za grupu 1: najam dvorane i catering bez PDV-a iznosi 424.000,00 HRK, a s PDV-om iznosi 530.000,00 HRK.
Zagrebu, 04.07.2022.
 
 
OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE NARUČITELJA (NOJN)
mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent
pezo potpis pecat

Nabava se financira iz Europskog socijalnog fonda
 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA U POSTUPKU NABAVE 


Troškovi kongresa

Evidencijski broj nabave: 5

Odvojena nabava za grupu 1: najam dvorane i catering

Naručitelj: Hrvatska komora dentalne medicine

Adresa: Kurelčeva 3, 10 000 Zagreb

OIB: 24858915082

Broj telefona: +385 1 488 67 10

Zagreb, 4. srpnja 2022.

Sukladno načelu izbjegavanja sukoba interesa, dostavljamo izmijenjeni popis gospodarskih
subjekata iz točke 1.6. Poziva na dostavu ponuda. Naručitelj je u ovom postupku nabave u
sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

- INTEGER SAVJETOVANJE j.d.o.o., Bužanova 12 b, Zagreb

- METIS CONSULTING j.d.o.o., Orhideja 30, Sesvete

- DENTALNA MEDICINA SEIFERT D.O.O., Martićeva 43, Zagreb

- ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR. UDILJAK, Ivane Brlić Mažuranić 86, Zagreb

ODBOR ZA NABAVU

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store