hkdm - logo

Javni poziv

za dostavu neobaveznih ponuda radi poslovne suradnje u pružanju taxi usluga na području Grada Zagreba za dužnosnike i zaposlenike Hrvatske komore dentalne medicine

 
KLASA: 404-01/23-01/02
URBROJ: 497-01/01-23-01
Odluka o objavi Javnog poziva donesena je na 22. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske komore dentalne medicine koja je održana 15. studenog 2023. godine
 
1.OPĆI PODACI O POSTUPKU
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (u daljnjem tekstu: Komora), poziva na dostavu neobavezne ponude o poslovnoj suradnji na neodređeno vrijeme u pružanju taxi usluga na području Grada Zagreba za dužnosnike i zaposlenike Hrvatske komore dentalne medicine.
 
1.1. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju
Mirjana Majetić
tel.: 01/48 86 736
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
1.2. Dostupnost Javnog poziva
Javni poziv na dostavu neobaveznih ponuda s prilozima te sve obavijesti o mogućim izmjenama i dopunama poziva na dostavu neobaveznih ponude bit će stavljeni na raspolaganje ponuditeljima na internetskoj stranici Naručitelja, adrese: www.hkdm.hr, od dana objave Poziva na dostavu neobaveznih ponuda koji se smatra danom početka postupka.
 
1.3. Objašnjenja i moguće izmjene Javnog poziva
Ponuditelji su ovlašteni za vrijeme trajanja roka za dostavu neobaveznih ponuda postavljati pitanja odnosno tražiti dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz Javni poziv.
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Komore i Ponuditelja obavljat će se u pisanom obliku, isključivo putem elektroničke pošte osobe zadužene za komunikaciju s Ponuditeljima (točka 1.2.)
 
2.  PREDMET JAVNOG POZIVA
Poziv na dostavu neobaveznih ponuda za pružanje taxi usluga na području Grada Zagreba za dužnosnike i zaposlenike Komore.
 
3. DOKAZI SPOSOBNOSTI
Ponuda mora sadržavati:
 
3.1. Podatke o ponuditelju te dokaz o pravnoj i poslovnoj sposobnosti
Pravna i poslovna sposobnost ponuditelja dokazuje se dostavom izvoda iz registra u koji je upisana pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje taxi usluga.
 
3.2. Dokaz o financijskoj i stručnoj sposobnosti
Financijska i stručna sposobnost ponuditelja dokazuju se dostavom Potvrde nadležne Porezne uprave o urednom izvršavanju obveza.
 
3.3. Ostale osnove za isključenje
Komora će isključiti pravnu ili fizičku osobu iz ovog Javnog poziva ako je lažno predstavila ili pružila neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Komora navela kao razloge za isključenje ili uvjete sposobnosti.
 
4. NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
1/ Opis usluge prijevoza na području Grada Zagreba
2/ Cijenu prijevoza:
- početnu
- po kilometru i za pojedine zone
- za relaciju Komora – zagrebački aerodrom
- sat čekanja
- rokove plaćanja.
Ponuda koja ne sadrži prethodno navedeno smatrat će se neprihvatljivom.
Ponudu je potrebno dostaviti putem e-maila, pošte ili neposredno na adresu Komore u zatvorenoj omotnici:
Hrvatska komora dentalne medicine
Kurelčeva 3/2
10 000 Zagreb
Na omotnici ponude mora biti naznačeno sljedeće:
  1. naziv i adresa Ponuditelja
  1. naznaka „NE OTVARATI“ – neobavezna ponuda za pružanje taxi usluga na području Grada Zagreba za dužnosnike i zaposlenike Hrvatske komore dentalne medicine
Krajnji rok za dostavu ponude:  29. studeni 2023. godine
 
5. PREGLED I ODABIR PONUDA
 
Komora zadržava pravo slobodnog izbora poslovnih partnera koji udovoljavaju uvjetima iz ovog poziva i kojima će se predložiti sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji.
Ugovorom o poslovnoj suradnji utvrditi će se međusobna prava i obveze u okviru međusobne poslovne suradnje.
Ovim pozivom Komora ne preuzima bilo kakvu obvezu na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji.
Komora zadržava pravo odbaciti ili odbiti ponude koje ne udovoljavaju traženim uvjetima, odnosno poništiti ovaj poziv, bez obaveze davanja dodatnih obrazloženja ili bilo kakve druge obveze.
 
 
PREDSJEDNIK KOMORE
prim. mr.sc. Hrvoje Pezo, dr. med .dent.
pezo potpis pecat
 
 
 
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store