Hrvatska komora dentalne medicine - logo
Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu provođenja Projekta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine na 201. sjednici održanoj 10. ožujka 2023. godine donosi odluku o objavi

 

JAVNOG POZIVA

za podnošenje prijava za sudjelovanje u EU projektu
„Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. – 2022.“

 
I.
Ovim Javnim pozivom pozivaju se doktori dentalne medicine, članovi Hrvatske komore dentalne medicine da podnesu prijavu za sudjelovanje u Projektu – drugom terminu kongresa, koji će se održati u Rovinju, 21. i 22. travnja 2023. godine.
Uvjeti, kriteriji i način provođenja Projekta propisani su odredbama Pravilnika.

II.
Prijava sudionika obavlja se elektroničkim putem na mrežnoj stranici Projekta (www.pproz.eu), ispunjavanjem prijave s unosom osnovnih podataka i pripadajućim obveznim izjavama.
Svaki sudionik mora popuniti sve rubrike Prijave i sve tražene izjave jer mu u protivnom neće biti prihvaćena njegova prijava na mrežnoj stranici Projekta.
Po popunjavanju svih obveznih rubrika i potvrdom slanja na polju PRIJAVA – njegova će aplikacija biti registrirana u datumu, satu, minuti i sekundi.

III.
Sudionik će biti uvršten u Listu sudionika po kriteriju „najbržeg prsta“, sukladno datumu, satu, minuti i sekundi njegove prijave na mrežnoj stranici Projekta (www.pproz.eu).

IV.
Upravno vijeće Komore donosi Listu sudionika u Projektu koja se javno objavljuje na web stranici Komore na web stranici Komore (www.hkdm.hr) i Projekta (www.pproz.eu).

V.
Upravno vijeće Komore utvrđuje:
- 13. ožujka 2023. godine u 16:00 sati – početkom roka za podnošenje prijava za sudjelovanje u Projektu
- Zaprimanjem 100. prijave člana Komore – istekom roka za podnošenje prijava za sudjelovanje u Projektu.

VI.
Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Komore (www.hkdm.hr) i Projekta (www.pproz.eu).
KLASA: 030-02/22-05/04
URBROJ: 497-01/1-23-02
Zagreb, 10. ožujka 2023.
 
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent.

sikora potpis pecat

 


 
 
 
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store