hkdm-Zagreb u proljeće 15. 04. 2023.
online uzivo
Tečaj "Novi trendovi u dentalnoj medicini" bit će održan uživo i online.

Za sudionike koji ne dođu na mjesto održavanja tečaja, smatrat će se da su odabrali praćenje tečaja online te će im link na edukacijsku platformu biti poslan naknadno, nakon održanog tečaja (NE na dan održavanja tečaja).

UPLATE:
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
IBAN HR2023600001101407171
Plaćanje vršite modelom HR00. U rubrici "poziv na broj" obavezno upisati 1709 - OIB osobe koja će nazočiti tečaju, a u rubrici "opis plaćanja" navesti ime i prezime sudionika te 22092023.
Ako ste izvršili uplatu, a niste u mogućnosti nazočiti tečaju, o navedenom ste nas dužni izvijestiti najkasnije tri dana prije održavanja tečaja, u protivnom Vam uplata neće biti vraćena.
Gotovinsko plaćanje prilikom registracije nije moguće.
Uplata kotizacije se smatra prijavom.
Dodatne prijave nisu potrebne.

 

KOTIZACIJA
Rana do 21. 9. 2023.
na dan održavanja

DDM
136,00 (1.024,69 kn)
156,00 (1.175,38 kn)
 
DT
106,00 (798,66 kn)
126,00 (949,35 kn)

NEZAPOSLENI, STUDENTI, UMIROVLJENICI
66,00 (497,28 kn)
86,00 (647,97 kn)
TEČAJ ZA DDM i DT

Novi trendovi u dentalnoj medicini

Zagreb, 22. - 23. 09. 2023.
Hotel Esplanade, Ulica Antuna Mihanovića 1

Predavači

David Geštakovski, dr. med. dent.
izv. prof. dr. sc. Anja Baraba, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Ivica Anić, dr. med. dent.
izv. prof. prim. dr. sc. Davor Seifert, dr. med. dent.
doc. dr. sc. Juraj Brozović, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, dr. med. dent.
izv. prof. dr. sc. Ivona Bago, dr. med. dent.
Mario Bosnar, dent. teh.

Program

Petak, 22.09.2023.

Napomena

Prijava za radni tečaj moguća je jedino uz prijavu za teorijski tečaj!
Radni tečaj je besplatan. Broj sudionika radnog tečaja je ograničen. Obavezna prijava za sudjelovanje e-mailom na tecajevi@hkdm.hr (u predmetu poruke naznačiti naziv radionice na koju se prijavljujete).


POPUNJENO - Radni tečaj (maksimalan broj sudionika 15) - Prijave nisu moguće

David Geštakovski, dr. med. dent.
Injekcijska tehnika izrade kompozitnih ljusaka
10.00 - 11.00 Prijava
11.00 - 11.45 Teorijsko predavanje o direktnim i indirektnim ljuskama, izradi transparentnog silikonskog ključa te protokolu izrade kompozitnih ljuski Injekcijskom tehnikom
11.45 - 12.30 Demonstracija izrade ljuske gornjeg lateralnog sjekutića Injekcijskom tehnikom na modelu
12.30 - 14.00 Na modelu – radi svaki sudionik
14.00 - 14.15 Rasprava
 
POPUNJENO - Radni tečaj (maksimalan broj sudionika 15) - Prijave nisu moguće

izv. prof. dr. sc. Anja Baraba, dr. med. dent.
Postendodonska opskrba zuba
14.00 - 15.00 Prijava
15.00 - 15.45 Teorijsko predavanje o direktnim ili indirektnim restauracijama, indikacijama i izboru materijala
15.45 - 16.30 Demonstracija uporabe modernih kompozitnih materijala ojačanih vlaknima za direktne restauracije te izrada individualnih kolčića od staklenih vlakana u kombinaciji sa standardnim kompozitom na modelu
16.30 - 18.00 Na modelu – radi svaki sudionik
18.00 - 18.15 Rasprava

Subota, 23.09.2023.
Dvorana I
Predavanja za doktore dentalne medicine
08.00 - 09.00 Prijava sudionika
09.00 - 09.30 Uvodna riječ
09.30 - 10.00 prof. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent.
Što je novo u augmentativnim tehnikama?
10.00 - 10.45 prof. dr. sc. Ivica Anić, dr. med. dent.
Klinički postupci koji omogućuju uspješnu reviziju “endodontskih” punjenja kanala
10.45 - 12.00 izv. prof. prim. dr. sc. Davor Seifert, dr. med. dent. Ljepota litij - disilikatne keramike
12.00 - 12.30 Pauza
12.30 - 13.00 doc. dr. sc. Juraj Brozović, dr. med. dent.
Važnost mikrokirurškog pristupa u augmentacijama i implantologiji
13.00 - 13.45 prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, dr. med. dent.
Funkcija, estetika i minimalno invazivno liječenje – izazovi u svakodnevnom radu
13.45 - 14.30 izv. prof. dr. sc. Ivona Bago, dr. med. dent.
Tko je kriv za neuspjeh endodontskog liječenja zuba?
14.30 - 15.00 Rasprava
15.00 Ručak
 
Subota, 23.09.2023.
Dvorana II
Predavanja za dentalne tehničare
10.00 - 11.00 Prijava sudionika
11.00 - 12.00 Mario Bosnar, dent. teh.,
Želje postaju stvarnost
12.00 - 12.30 Pauza
 
Dvorana II
Demonstracijski tečaj
Mario Bosnar, dent. teh.
Uporaba novog keramičkog sustava za bojanje i oblikovanje GC Initial IQ SQIN
12.30 - 12.45 Uvodna riječ
12.45 - 13.30 Teorijsko predavanje s prikazom uporabe novog keramičkog sustava za bojanje i oblikovanje Initial IQ SQIN za sve vrste restauracija iz cirkonij-oksidne i litij-disilikatne potpune keramike
13.30 - 14.30 Demonstracija uporabe novog keramičkog sustava za bojanje i oblikovane Initial IQ SQIN
14.30 - 15.00 Rasprava
15.00 Ručak

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store