Smjernice i protokoli za otvaranje i rad ordinacija dentalne medicine i dentalnih laboratorija.

U sklopu mjera za pokretanje gospodarskih aktivnosti, Vlada Republike Hrvatske je na posljednjoj sjednici donijela Plan za ublažavanje mjera donesenih tijekom trajanja epidemije izazvane širenjem bolesti koronavirusom COVID-19. Dana 4. svibnja, kada se krenulo s drugom fazom mjera, omogućen je  javnom i privatnom zdravstvenom sustavu rad u punom opsegu, slijedom čega su ordinacije dentalne medicine i dentalni laboratoriji krenuli s radom, uz obavezno poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

Nakon praćenja pilot ordinacija tijekom prvih dana te nakon unesenih iskustvenih projekcija dostavljamo Vam kompletirani dokument Smjernice i protokoli za otvaranje i rad ordinacija dentalne medicine i dentalnih laboratorija

Svibanj 2020.
 

Sadržaj:

1. Protokol naručivanja pacijenata;
2. Protokol organizacije čekaonice;
3. Dopune izjava pacijenata o prihvaćanju, odnosno odbijanju pojedinog dijagnostičkog ili
terapijskog postupka te ostala pravno administrativna pitanja u ordinacijama/dentalnim
laboratorijima;
4. Protokoli zaštite medicinskog osoblja;
5. Protokoli zaštite pacijenata;
6. Protokoli zaštite opreme;
7. Protokoli zaštite instrumentarija;
8. Protokoli sterilizacije;
9. Dodatne preporuke zaštite (UV lampe itd.);
10. Posebni protokoli specifični za određenu granu specijalizacije te za dentalni laboratorij;
11. Edukacija dentalnog tima i pacijenata;
12. Komunikacija s javnošću;
13. Pristup epidemiološkim podacima vezano uz status pacijenta;
14. Protokoli u dentalnom turizmu;
15. Ostalo.

1. Protokol naručivanja pacijenata

Prije dolaska u zdravstvenu ustanovu ili ordinaciju obvezan je telefonski poziv i narudžba. U
telefonskom razgovoru s pacijentom potrebno je napomenuti:
- nužnost provjere putem CEZIH-a;
- nužnost dolaska u točno određeno vrijeme;
- nužnost dolaska bez pratnje, ako je to moguće;
- informaciju o ispunjavanju i potpisivanju upitnika za čiju istinitost odgovara;
- potrebi mjerenja tjelesne temperature neposredno prije dolaska;
- u slučaju da se pojave neki od simptoma koji ukazuju na COVID-19, potrebno je da se pacijent
prethodno obrati telefonskih putem radi konzultacija.
Na ordinaciji ili ustanovi obavezno istaknuti natpis o nužnosti prethodne telefonske najave. Osoba koja prima poziv (administrator, asistent, doktor) postavlja pitanja koja se nalaze na obrascu broj 1 koji je prilog ovom dokumentu.
Ako su svi odgovori negativni pacijent se naručuje na stomatološki zahvat u točno određeni termin uz
uputu pacijentu da dođe u dogovoreno vrijeme bez pratnje. Ako je pratnja nužna i opravdana ista
pitanja postavljaju se i pratnji.
U slučaju potvrdnog odgovora na prva tri pitanja, odgađa se zahvat i kontaktira se epidemiologa.
Ako pacijent odgovara potvrdno na ostala pitanja, a negira pozitivnost na COVID19 te simptome
pripisuje nekoj drugoj infekciji ili alergiji, nužno je kontaktirati nadležnog liječnika opće prakse ili tražiti od pacijenta pisanu potvrdu liječnika da se radi o drugoj vrsti bolesti. Takve pacijente u pravilu ne bi trebali primiti do smirivanja simptoma.
 

2. Protokol organizacije čekaonice

Zdravstveni radnici koji prvi stupaju u kontakt s pacijentom postavljaju pitanja koja se nalaze na
obrascu broj 2 koji je prilog ovom dokumentu.
Čekaonica se prozrači i dezinficira na početku i kraju radnog vremena te nakon svakog pacijenta.
Čekaonicu je potrebno organizirati na način da u njoj u istom trenutku bude minimalan broj osoba te
da su udaljeni jedni od drugih najmanje 2 metra. Ako to nije moguće organizirati jer su stolci fiksirani,
dentalna asistentica će pokazati svakom pacijentu gdje da sjedne kako bi održali razmak od minimalno
dva metra. Vrijeme koje pacijent provede u čekaonici treba smanjiti na najmanje moguće vremensko
trajanje (T-0 do T- 10 minuta).
Na samom ulazu u čekaonicu treba postaviti dezinficijens za ruke koje pacijent dezinficira pri ulasku.
Preporuka je na samom ulazu u zgradu postaviti dezinfekcijsku barijeru za cipele natopljenu
dezinfekcijskim sredstvom.
Iz čekaonice je potrebno ukloniti sve časopise, tablete i ostale predmete koji će se dodirivati te na taj
način prenositi kontakte s jednog na drugog pacijenta.
 

3. Dopune izjava pacijenata o prihvaćanju odnosno odbijanju pojedinog dijagnostičko terapijskog postupka te ostala pravno administrativna pitanja u ordinacijama

Pacijenti potpisuju uobičajen (FDI) anamnestički list koji treba dopuniti pitanjima o mogućem kontaktu s osobama zaraženim ili izloženim korona virusu, o mogućim simptomima koji se povezuju s infekcijom korona virusa te je li za osobu određena samoizolacija ili karantena. Izmjene i dopune izjave nalaze se
na obrascu broj 3 koji je prilog ovom dokumentu.
Svim osobama koje su bile izložene ili u kontaktu s korona virusom, osobe kojima je određena
samoizolacija ili karantena pruža se samo zahvat prve pomoći (trepanacija, incizija, umetanje (zamjena ili uklanjanje) drena, ordiniranje antibiotika i obloga ako je potrebno) te se terapijski zahvat odgađa za najmanje tri tjedna. Pacijent mora pribaviti dvije potvrde o negativnom nalazu na korona virus prije terapijskog zahvata.
Osobe koje odbiju dati podatke ili odbiju terapiju, potpisuju izjavu o odbijanju pojedinog o odbijanju
pojedinog preporučenog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.
 

4. Protokoli zaštite medicinskog osoblja

Preporuke se temelje na uputama izdanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)
https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/
Za prijem i obradu pacijenata sa sumnjom ili s potvrđenom infekcijom COVID -19 potrebno je koristiti
osobna zaštitna sredstva: maska FPP2 ili FPP3, zaštitne naočale ili još bolje vizir, sterilne rukavice i
zaštitna nepropusna odijela ili mantile, te nazuvice ili kaljače na obuću. Potrebno je redovito prati ruke tekućom vodom i sapunom najmanje 30 sekundi uz uporabu alkoholnih dezinficijensa (70% etanol)
Potrebno je osigurati potpuno sigurno odlaganje infektivnog otpada u zatvorenim označenim
kontejnerima i vrećama , očistiti i dezinficirati prostor, radne površine, instrumente i opremu prema
odgovarajućem protokolu:
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojimaje-
boravila-osoba-pod-sumnjom-na-zarazu-COVID-19-5.3.2020..pdf
Medicinsko osoblje za sve kategorije pacijenata ne smije imati prstenje, satove, narukvice i ostali nakit na rukama i glavi. Kosa ne smije biti raspuštena već uredna i svezana ukoliko je riječ o dugoj kosi.
Protokoli vrijede za svo osoblje koje je u kontaktu sa pacijentom.
Zdravstvena ustanova ili ordinacija dužna je osigurati obveznu zaštitnu opremu za sve djelatnike.
Preporuke zaštitne opreme:
4.1.- pacijent bez simptoma, nije bio u kontaktu, ne dovodi se u nikakvu vezu s COVID-19 virusom - postupci bez aerosola
• rukavice
• kirurška maska
• vizir
• kapa
 4.2.- pacijent bez simptoma, nije bio u kontaktu, ne dovodi se u nikakvu vezu s COVID-19 virusom - postupci koji stvaraju aerosol
• rukavice
• N95 ili ffp2 maska
• vizir
• jednokratna kapa
• jednokratna kirurška pregača
4.3.- pacijent pozitivan na COVID-19 koji se mora hitno primiti zbog životne ugroze – preporučamo obavljati u kliničkim ustanovama
• rukavice preko kojih se navlače još jedne rukavice (dva para rukavica)
• ffp3 maska
• vizir
• naočale
• jednokratna kapa
• jednokratna kirurška pregača
• kaljače
• preporuka je full face maska sa filterom i zaštitni kombinezon
 

Protokoli zaštite pacijenata

Provode se kroz organizaciju naručivanja, čekanja u čekaonici te pripreme (dezinfekcije prozračivanja) ustanove ili ordinacije. Obavezna uporaba sterilnih instrumenata, te pripreme rotirajućih nastavaka prema protokolu:
Prema objavljenoj literaturi, prije postupka, pacijenti dezinficiraju usta propisanim sredstvima za
dezinfekciju usta, koji djeluju na COVID-19.
Preporuka:
• Vodikov peroksid (H2O2) 1% (jednopostotni vodikov peroksid) – grgljanje kroz 15 sekundi i
ispiranje kroz 30 sekundi;
• Klorheksidin 0,20% otopina ispirati 60 sekundi i grgljati 15 sekundi;
• 1% providon jodid, 30 sekundi ispiranje + grgljanje.
Redovno i ispravno pranje ruku je imperativ dobre higijene te je kao i do sada potrebno prati i
dezinficirati ruke između svakog pacijenta.
Nužno je kao i do sada koristiti redovito između svakog pacijenta virucidna i baktericidna sredstva za
dezinfekciju površina, stolice, i nasadnih instrumenata. Strogo se pridržavati vremenskih ograničenja
koja je naveo proizvođač dezinfekcijskog sredstva. Svaki pacijent mora biti prekriven jednokratnom
pregačom koja se nakon zahvata baca. Ne smiju se koristiti višekratne pregače u vidu ručnika ili
pamučnih zaštitnih pregača.
Stomatološka jedinica ne smije imati oštećenja u sjedećem dijelu, kompletna mora biti prekrivena
lakoperivom presvlakom (tapacirung) bez vidljivih dijelova spužve ili tkanine koja lako upija
aerosolne čestice. Ukoliko postoje takva oštećenja ista je nužno popraviti ili za svakog pacijenta koristiti novu presvlaku za stolicu. Pacijenti pozitivni na COVID19 ili pod sumnjom na COVID19 naručuju se u zadnji termin u radnom danu
kako bi se nakon njih mogla napraviti kompletna sterilizacija instrumenata te dezinfekcija, i
prozračivanje prostora. Kod takvih pacijenata obvezna je uporaba jednokratnih navlaka za stolice koje
se nakon zahvata bacaju. Pacijent mora nositi jednokratnu kiruršku pregaču te kaljače. Ukoliko je
ordinacija opremljena sa sustavom dezinfekcije zraka pomoću UV lampi prostorija se nakon rada
dezinficira pomoću lampe.

6. Protokoli zaštite opreme

Sve površine potrebno je propisno dezinficirati nakon svakog pacijenta prema protokolu Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo:
Upute za čišćenje prostorija:
• Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju
tijekom čišćenja;
• Držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju;
• Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte;
• Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do
prskanja koje mogu dalje širiti virus;
• Nakon čišćenja krpe oprati na 90 °C;
• Skinite rukavice i masku te ih stavite u plastičnu vrećicu, a zatim operite ruke sapunom i vodom;
• Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kante za otpad;
• Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja;
• Ostavite prozor otvoreni i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači.
Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:
1. Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva;
2. Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom te držati dalje od dohvata djece;
3. Ne miješati različita sredstva za čišćenje te provjetravati prostorije u kojima se koristi sredstvo za
čišćenje;
4. Za dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala izbjegavati uporabu raspršivača, proučiti
kontaktno vrijeme te ostaviti da sredstvo djeluje sukladno uputama proizvođača.

Odabir sredstava za dezinfekciju
Dezinfekcija se izvodi registriranim dezinfekcijskim sredstvom koja djeluju na viruse prema uputama
proizvođača, a Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) preporučuje sredstva na bazi
slijedećih aktivnih tvari:
• Etanol (70%)
• Natrijev hipoklorit (0,05% - 0,5%)
• Glutaraldehid (2%)
• Izopropanol (50%)
• Benzalkonijev klorid (0,05%)
• Natrijev klorit (0,23%)

 

7. Protokoli zaštite instrumentarija

Instrumentarij sterilizirati u autoklavu na kraju svakog radnog dana te do idućeg dana držati u
autoklavu. Na početku smjene prije dolaska pacijenta instrumente složiti u za njih predviđene ladice,
namijenjene plastične vrećice ili zatvorene kutije. Svi instrumenti moraju biti složeni prije početka
radnog vremena. Instrumenti se ne slažu dok se primaju pacijenti.

Instrumenti ne smiju biti na otvorenom. Potrebni instrumentarij pripremiti prije početka rada na
pacijentu. Ukoliko za vrijeme rada zatrebamo novi instrument potrebno je prestati raditi te asistentica
tek onda otvara ladicu i dodaje novi instrument.
 


8. Protokoli sterilizacije

Korona virus spada u RND lipidne viruse i relativno je osjetljiv na postupke dezinfekcije i sterilizacije.
Za pripremu i sterilizaciju instrumenata može se rabiti protokol (istovjetan za prione):

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm

Parashos et al 2003: A cleaning protocol for rotary nickel- titanium
endodontic instruments
Preporuka
:
10 snažnih pokreta spužvom za čišćenje u 0.2 %
klorheksidin otopini;

30 minuta namakanja u enzimatskoj otopini za čišćenje (Van Gleson otopina);
15 minuta ultrazvučnog čišćenja u istoj otopini;
20 sekundi ispiranja pod tekućom vodom;
Početak sterilizacije u autoklavu;

Preporuka za suhi sterilizator:

Suhe instrumenti pakirati u vrećice za suhi sterilizator ili ih odložiti u bubnjeve, metalne kutije
za setove.

Dentalni instrumenti nakon dezinfekcije i sterilizacije čuvaju se zapakirani u, za to namijenjenim,
plastičnim zatvorenim vrećicama.

Svi jednokratni endodontski instrumenti trebaju se odložiti u, za tu namjenu, određene spremnike te
ukloniti prema protokolu za odvoz infektivnog otpada.

Preporuča se koristiti autoklav B klase zbog 3 vakumska ciklusa unutar kojih se sterilizira kompletna
unutrašnjost nasadnih instrumenata.
 


9. Dodatne preporuke zaštite

Obzirom na dokazano djelovanje UV svijetlost protiv svih živih čestica pa tako i virusa gljivica i bakterija preporuča se u jednu od ordinacija uvesti ovaj oblik dezinfekcije prostora. Postoje dvije vrste UV lampi sa direktnim svijetlom i indirektnim.
Lampe sa direktnim svijetlom uništavaju sve štetne čestice u zraku koje dođu u kontakt sa svijetlom no isto tako mogu oštetiti i ljudske stanice te se ne preporuča biti u prostoji dok lampa radi. Također
ovakve lampe mogu ošteti i plastični namještaj.

Lampe sa indirektnim svijetlom imaju ugrađene ventilatore koji uvlače zrak unutar komore te izbacuju
pročišćeni gotovo sterilni zrak. Prednost ovakvih lampi je što se može boraviti u prostoriji dok lampa
radi.

 Ukoliko želimo osigurati gotovo sterilni prostor za nas i naše pacijente ovo je svakako preporučena
 
dodatna metoda zaštite.
Lampe mogu biti zidne ili pokretne.

Svi prostori (čekaonica, sanitarni čvor i ordinacija dentale medicine) može se opskrbiti UV lampama
valne duljine od 254 nm za dodatnu sterilizaciju prostora. Pri tome se treba voditi računa o zaštiti
materijala i tekućina osjetljivih na UV zračenje.

UV lampa za dezinfekciju i sterilizaciju koristi se samo noću kada u prostorijama nema ljudi.

Preporučuje se postaviti dezinfekcijske barijere na ulazak u ordinaciju za pacijente i zdravstvene
djelatnike, uz obveznu primjenu dezinfekcijskih sredstava namijenjenih za dezinfekcijske barijere.

Preporučuje se koristiti full face maske s filterom kod sveobuhvatnih zahvata koji su dugotrajni i
izazivaju velike količine aerosola.

Svakako uvesti beskontaktno mjerenje tjelesne temperature pacijentima i njihovoj pratnji.

 
 

10. Posebni protokoli za pojedinu granu specijalizacije te za dentalni laboratorij

Dječja stomatologija
S obzirom da je područjem dječje stomatologije specifično pokrivena mlađa populacija, koji su često
nosioci virusa bez simptoma bolesti, potrebno je sve korake od predanamneze do terapije provoditi
strogo prema uputama za liječenje pacijenata tijekom pandemije COVID-19 virusa. Potrebno je
izbjegavati zahvate koji stvaraju veliku količinu aerosola (npr. turbine, UZV uređaj za uklanjanje
kamenca, puster). Pacijent prije zahvata ispire usta dezinficijensom za usta. Obavezan četveroručni rad uz uporabu saugera te, u svakoj situaciji gdje je to moguće, postaviti koferdam.
 

Endodoncija s restaurativnom stomatologijom

Za endodontsko liječenje preporuča se uporaba gumene zaštite (rubber dam) koja smanjuje
mogućnost širenja aerosola.

Zahvat treba izvesti brzo, a pojavu aerosola smanjiti na najmanju moguću mjeru. Potrebno je brzo
ukloniti organski materijal, proširiti lumen korijenskog kanala koliko je potrebno te nakon aktivacijskog
ispiranja uz obaveznu uporabu aspiratora napuniti korijenski kanal a kavitet opskrbiti ispunom (stakleni ionomer ili kompozit, amalgam ili drugi odgovarajući materijal).

Prednost treba dati uporabi jednokratnih endodontskih instrumenata.
 

Oralna medicina

Budući da pacijenti iz domene oralne medicine u velikoj većini spadaju u rizičnu populaciju (stariji
bolesnici i/ili bolesnici s kroničnim bolestima) treba voditi računa o dinamici naručivanja. Zbog povoljne epidemiološke situacije više nije nužno primati samo pacijente s hitnim stanjima. U kroničnih bolesnika koji dolaze na redovite kontrolne preglede, preporučuje se povećati razmak između kontrolnih pregleda maksimalno koliko to stanje pacijenta i osnovna bolest dozvoljavaju, prema procjeni nadležnog specijalista. Sve konzultacije koje se, prema procjeni nadležnog specijalista mogu obaviti telefonom, treba obaviti na taj način. Za sve ostale aspekte skrbi, preporučuje se slijediti opće
preporuke za stomatološku djelatnost.
 
Obiteljska stomatologija/ protetika
Preporučuje se slijediti opće preporuke za stomatološku djelatnost.

Oralna kirurgija

S obzirom na stroge protokole sterilizacije i dezinfekcije u oralnoj kirurgiji nema potrebe za izmjenama
u radu sa svakodnevnim pacijentima. Pacijentima je potrebno pojedinačno pristupiti kao u poglavlju

Ortodoncija

Budući da je sva ortodontska specijalistika pretežito nižim ili u iznimnim slučajevima s umjerenim
rizikom, svi ortodontski postupci mogu se provoditi ukoliko se koriste zaštitna oprema i zaštitni
postupci propisani za prijem i obradu pacijenata.

U praksi se predlaže što više izbjegavati aerosol, koristiti crveni kolječnik umjesto turbine. Prilikom
skidanja fiksnih naprava i lijepljenja bravica koristiti odvojeno vodu i zrak na pusteru, raditi s kirurškim
aspiratorom četveroručno (terapeut i dentalni asistent).

Načelno se preporučuje postupke postave i skidanja fiksnih naprava grupirati unutar jednog dana u
radnom tjednu kako bi se u ostalim radnim danima provodili postupci niskog rizika.
 

Parodontologija

Kako je prijenos virusa uglavnom kapljično i putem aerosola, ono što se treba imati na umu jest to da
se virus i do 3 sata zadržava u aerosolu te je i dalje infektivan. Potrebno je 1.1 1.2 sata da broj
(količina) virusa padne na pola te je shodno tome preporuka da se upotreba ultrazvučnih
instrumenata izbjegava ili svede na minimum i da se upotrebljavaju samo ručni instrumenti. To se
također odnosi i na druge instrumente koji proizvode aerosol (turbina ili crveni kolječnik). Preporuka
je da se navedeni instrumenti upotrebljavaju što manje i što kraće. Nadalje, virus se do 72 sata može
detektirati na plastici i nehrđajućem čeliku, ali je najvjerojatnije da će ostati u velikom broju do 7 sati
na spomenutim površinama.

Preporuke za pojedine zahvate:

Recall da, samo ručni instrumenti;

Pregledi s mjerenjem parodontoloških parametara da;

Hitni slučajevi, paro apscesi, NUG, NUP, perikoronitis te refraktorni parodontitis da, samo ručni
instrumenti;

Terapija periimplantitisa ili recall implantata da, samo ručni instrumenti;

Novi pacijenti sa aktivnom parodontnom bolešću pregled i nakon toga odluka jesu li za hitnu
terapiju ili se može na kraće vrijeme odgoditi terapija;

Kirurški zahvati mukogingivalna- jer se stvara vrlo mala količina aerosola, većina takvih zahvata
može se obaviti i bez stvaranja aerosola;

Regenerativna upitna zbog toga što je gotovo uvijek potrebno koristiti ultrazvučne instrumente,
alternativa je upotreba samo ručnih instrumenata;

Resektivna da, ako se osteoplastika i ostektomija može obaviti kiretama i dlijetima, inače je
alternativa plavi kolječnik sa čeličnim svrdlom i sa što manje njegove uporabe, izbjegavati turbinu. S
obzirom na navedeno načelno ograničiti samo kod operacije jednog zuba bez većih režnjeva;

Rekonstrukcija kosti da, može se obaviti bez stvaranja aerosola;

Ugradnja implantata da, minimalno stvaranje aerosola.
 
Dentalni laboratorij
- Zabraniti dolazak pacijenata u laboratorij;

- Ograničiti odlazak dentalnih tehničara u ordinaciju (samo u iznimnim slučajevima uz upotrebu
zaštitne opreme);

- Organizirati primopredaju otisaka i radova u za to pripremljenom prostoru uz obavezu dezinfekcije
istih;

- Utvrditi obavezu dezinfekcije otisaka u ordinaciji prije dostave u laboratorij;

- Ponoviti dezinfekciju u laboratoriju, naročito kod reparatura i radova nakon probe u ustima
pacijenta;

- Obavezno koristiti zaštitne rukavice, maske i vizire;

- Utvrditi obavezu ordinacije da se laboratorij posebno obavijesti ukoliko mu se šalje bilo kakav rad
medicinsko kompromitiranog pacijenta (u epidemiološkom smislu);

- Češće provjetravati radne prostorije;

- Dezinficirati radne površine, instrumente, podove, te sav potreban pribor za rad;

- Odrediti adekvatan broj zaposlenika u radnom prostoru sukladno naputcima epidemiološke službe
(razmak između stolova);

- O svim ostalim potrebnim protokolima usuglasiti rad laboratorija s ordinacijama s kojima surađuju,
sukladno specifičnostima ordinacije (specijalistika).
 


11. Edukacija dentalnog tima i pacijenta

Provođenje live webinara s epidemiolozima.
Sve informacije za dentalni tim pružaju se na Internet stranici Komore
www.hkdm.hr, Facebook stranici Komore te kroz mobilnu aplikaciju Komore.
Pacijente informirati putem stranice
www.hkdm.hr; i mojstomatolog.hr;
Posebno naglasiti da su ordinacije sigurne od virusa ukoliko se svi pridržavaju navedenih protokola.
Edukaciju pacijenta voditi kroz četiri točke i posebno ih naglašavati.

1. Ordinacije dentalne medicine su sterilni prostori;

2. Nužno je držati se dogovorenih termina kako bi se izbjegle gužve;

3. Ne dovoditi pratnju ukoliko nije nužna;

4. Pacijenti sa simptomima respiratornih infekcija ne smiju dolaziti u ordinacije osim kod životne
ugroze.

 
 

12. Komunikacija s javnošću

Sva komunikacija s javnošću provodi se preko Komore na način da se javnost informira u javnim
glasilima ili preko televizije o načinima na koji način zaštititi sebe i dentalni tim u slučaju potrebe za
dentalnim zahvatom (Ad 11.).
 


13. Pristup epidemiološkim podacima

Pristup epidemiološkim podacima vezano uz status pacijenta reguliran je Zakonom o podacima i
informacijama u zdravstvu („Narodne novine“ broj 14/19).
 

Nositelj ordinacije koja ima ugovorni odnos s HZZO-om 
 Preko sustava CEZIH uvesti obavezno pri web upitu (osig.info) informaciju da je pacijent prebolio ili

boluje od zarazne bolesti, ne samo COVID19 već svih ostalih.
Isto tako inzistirati da se može na CEZIH poslati informacija da pacijent ima respiratornih poteškoća no inzistira na tretmanu. Takvi pacijenti su skloni da ukoliko im se odbije tretman odu kod drugog liječnika te moguće prešute takvu informaciju. Ovo je PRIORITET da se na vrijeme suzbiju ponovne infekcije.

Komunikacija između liječnika opće prakse i doktora dentalne medicine se mora poboljšati i omogućiti vidljivost i razmjena kartona putem CEZIH sustava.

Nositelj ordinacije dentalne medicine koja nema ugovorni odnos s HZZO-om

na stranici
http://www.cezih.hr/certificirani_proizvodjaci_aplikacija.html mogu se pronaći koja su programska rješenja (u ovom slučaju za djelatnost 1050000 - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (G5) uredno prošla proces provjere spremnosti spajanja na središnji dio sustava CEZIH i izravno kontaktira proizvođače takve programske podrške te izabere jednog od njih.
Taj izabrani proizvođač programske podrške će pružati i potpunu podršku ordinaciji u korištenju
izabranog programskog rješenja te spajanja na središnji dio sustava CEZIH;

Svaki korisnik programskog rješenja koji se spaja na središnji dio sustava CEZIH mora imati pametnu
karticu HZZO-a i čitač kartica.

Da bi korisnici dobili pametnu karticu s odgovarajućim ovlastima nositelj ordinacije na stranici

http://www.cezih.hr/tiskanice/20110511_Ovlast_CEZIH_PZZ_1.pdf

može pronaći obrazac Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene djelatnike koji je
potrebno popuniti, ovjeriti i dostaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Sva programska rješenja koja su uredno prošla proces provjere spremnosti spajanja na središnji dio
sustava CEZIH uz sve druge potrebne funkcionalnosti za određenu djelatnost imaju i funkcionalnost
uvida u podatke o osobama u samoizolaciji kroz sustav CEZIH.

Sve troškove preuzimanja i korištenja izabrane aplikacije nositelji ordinacije dentalne medicine koji
nemaju ugovorni odnos s HZZO-om ugovaraju direktno s isporučiteljem aplikacije.

 
 

14. Protokoli u dentalnom turizmu

Protokoli i smjernice u dentalnom turizmu jednaki su protokolima koji vrijede za rad doktora dentalne
medicine na području Republike Hrvatske, uz napomenu da kada se omogući neometani prijelaz
međudržavnih granica bez obavezne karantene i samoizolacije, potrebno je tražiti ispravu ili potvrdu
o zdravstvenom stanju pacijenta. Potrebno je poštivati mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
vezano za putovanja, prijevoz i prijem putnika te svakako obavljati zahvate u zaštitnim odijelima i
izvršavati detaljnu anamnezu.
 


15. Ostalo

Pojavom virusa COVID-19 stvorila se specifična situacija na tržištu dentalnih usluga, a posebice kod ordinacija dentalne medicine ili klinika koje imaju pretežno strane pacijente. Komora je svjesna teškog financijskog položaja i intenzivno radi na prevladavanju i olakšavanju novonastale situacije, kako u epidemiološkom smislu, tako i u financijskom. Svrha postojanja Komore je reguliranje profesije što ne
obuhvaća samo zaštitu prava članova Komore već posebice i skrb za prava i zaštitu pacijenata te
osiguravanje strukovnih protokola, kako u pogledu tehničkih uvjeta tako i u pogledu djelatnika. Svaki
protokol i određena kvaliteta usluge podrazumijeva određenu razinu troška pružanja te usluge, a sami trošak rezultira i tržišnom cijenom koštanja određene usluge. Upravo iz navedenog razloga, sa svih navedenih aspekata, brinu nas, neetična oglašavanja te isticanje neetičnih popusta oglasa, koji imaju za cilj, mimo pravila o tržišnom natjecanju, privući pacijente u navedene ordinacije ili klinike, a ne
pružajući im kompletne informacije o samim protokolima i skrivenim troškovima kod liječenja. Komora
će iz navedenih razloga zatražiti relevantna znanstvena i strukovna mišljenja o postojanju mogućih
okvira koji pružaju apsolutnu sigurnost pacijenta, a koji nisu mogući da budu osigurani po tako nisko
iskazanim cijenama. Naravno, Komora će se voditi ne samo strukovnim elementima, već i elementima
poreza, rada na crno te poštivanju ostalih zakonskih odredbi, propisanih aktima a koji su u nadležnosti Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Porezne uprave i Državnog inspektorata. U slučaju utvrđivanja neetičnih popusta koji ne mogu osigurati primjereno pružanje
zdravstvene usluge i primjereno dugoročno praćenje i sprječavanje mogućih komplikacija Komora će
poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, ne samo prema pravnim subjektima koji pružaju takve usluge, već i prema članovima Komore koji svjesno sudjeluju u pružanju tih usluga. O svemu ovome, javnost i
članovi Komore, bit će detaljno izvješteni.

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store