Pružanje estetskih usluga iz područja medicine u dentalnim ordinacijama

 

Vezano uz upite članova Komore o mogućnosti pružanja estetskih usluga i zahvata iz područja medicine u ordinacijama dentalne medicine, ukazujemo na niže navedene propise:

Prema članku 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, doktor dentalne medicine obavlja privatnu praksu u dentalnoj ordinaciji iz područja dentalne medicine te pruža dentalnu zdravstvenu zaštitu.

Temeljem članka 54. stavka 3. istog Zakona, doktor dentalne medicine može primiti u radni odnos u dentalnoj ordinaciji samo jednog zdravstvenog radnika iste struke (dakle isto doktora dentalne medicine).

Prema članku 14. stavku 15. Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti – u ordinaciji dentalne medicine u privatnoj praksi mogu se obavljati minimalno invanzivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila, botulinum toksina tipa A i ostali nekirurški injekcijski i antiaging zahvati, uz uvjet da ordinacija ima doktora dentalne medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva HLZ nadležnog za estetsku medicinu.

Ostale estetske usluge i zahvati iz područja medicine mogu se obavljati u pravnim osobama (zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima) koji imaju registriranu djelatnost pri nadležnom Trgovačkom sudu i udovoljavaju uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i stručnog osoblja.


HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE 
 
 


 
 

 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store