Predaja oglasa

Osobni podaci

Ime i prezime *
Evidencijski broj člana *
Strukovni razred *
Adresa stanovanja *
E-mail adresa *
Broj mobitela *

Podaci za oglas

Vrsta oglasa *
Naslov oglasa *
Sadržaj oglasa *

Oglas će biti objavljen na web stranici Komore po provjeri podataka podnositelja i sadržaja oglasa od strane nadležne službe. Verifikacija se obavlja unutar 48 sati. U slučaju zaprimanja nepotpunih ili krivih podataka oglas će se smatrati nevažećim.

Opcionalno

Objava SLIKOVNOG OGLASA naplaćuje se 66,36 € (500,00 Kn). Moguće je priložiti tri (landscape) fotografije u jpg formatu, ukupne težine 5 MB. Nadležna će služba od ponuđenih fotografija odabrati onu koja najviše odgovara standardima web stranice Komore.

Drag & Drop Files Here Browse Files

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store