Hrvatska komora dentalne medicine - logo
Na temelju članka 27. stavka 1. točke 5. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine („Narodne novine“ br. 18/18, 65/19 i 118/21) Skupština Komore na 2. sjednici održanoj 13. listopada 2023. godine donosi

 

Pravilnik o izmjeni
pravilnika o izboru tijela komore

Članak 1.

Članak 39. Pravilnika o izboru tijela Komore (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je donijela  Skupština Komore na 38. sjednici održanoj 10. lipnja 2022. godine, mijenja se i glasi:

Članak 39.
Predsjednik Komore u mandatu, obvezan je najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja rezultata glasovanja Središnjeg izbornog povjerenstva sazvati konstituirajuću sjednicu Skupštine Komore.
Ako predsjednik Komore u mandatu ne želi ili ne može sazvati konstituirajuću sjednicu Skupštine Komore, pravo sazivanja iste pripada po hijerarhijskom redu zamjeniku predsjednika Komore, predsjedniku Upravnog vijeća Komore, odnosno najstarijem vijećniku Skupštine Komore u mandatu.
Sjednica Skupštine održati će se u terminu i na mjestu kojeg odredi predsjednik Komore u mandatu ili osoba iz stavka 2. ovog članka koja je prva dostavila pisani poziv za tu sjednicu u sjedište Komore.
Sjednica Skupštine Komore mora se održati u roku iz stavka 1. ovog članka, bez obzira na datum razrješenja vijećnika Skupštine Komore u mandatu.
Za potrebe održavanja konstituirajuće sjednice potrebno je:
  • prije sjednice Skupštine održati konstituirajuće sjednice novoizabranih članova Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara i Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara, kako bi izabrani predsjednici Upravnih odbora sudjelovali u radu konstituirajuće sjednice Skupštine Komore;
  • da predsjednik u mandatu razriješi i imenuje jednog člana Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara prije održavanja konstituirajuće sjednice Upravnog odbora;
  • da predsjednik u mandatu razriješi i imenuje jednog člana, odnosno potreban broj dentalnih asistenata i/ili dentalnih higijeničara prema ukupnom broju zastupljenosti svake struke Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara prije održavanja konstituirajuće sjednice Upravnog odbora.
Na konstituirajućoj sjednici Skupštine Komore nazoče predsjednik Znanstvenog savjeta i Stručnog vijeća koje je imenovao predsjednik Komore mandatu.

Članak 2.
Ova izmjena Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore a objaviti će se u svim glasilima Komore.

KLASA: 011-02/23-01/03
URBROJ: 497- 01/01-23-01
Zagreb, 13. listopad 2023.


PREDSJEDNIK KOMORE
prim. mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
pezo potpis pecat

Ovim putem potvrđujem da je Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Komore dana 16. listopada 2023. godine.
                                                                         
PREDSJEDNIK KOMORE
prim. mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.

 
  


 
 

 
 


hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store