Hrvatska komora dentalne medicine obavještena je o dopisu koji je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uputio ugovornim subjektima.

Predmetni dopis vezan je uz Odluku Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine“ br. 65/23), temeljem kojeg je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio Odluku o utvrđivanju privremenog dodatka ugovornim subjektima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojom se utvrđuju privremeni dodaci ugovornim subjektima Zavoda koji imaju sklopljene ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

U svrhu provedbe iste, Zavod je od ugovornih subjekata zatražio dostavu podataka o ukupnim prihodima iskazanim u financijskom izvješću za 2022. godinu s istaknutim udjelom prihoda ostvarenim od Zavoda u smislu utvrđivanja da li udio prihoda od Zavoda iznosi više od 50%.
S obzirom da se Odluka Vlade primjenjuje u obračunu plaće za mjesec lipanj 2023. godine, koja se isplaćuje u mjesecu srpnju, a kako bi se moglo izvršiti pravovremeno plaćanje, zatražena je dostava podataka unutar kratkog roka.

S obzirom da svaki poslovni odnos obuhvaća prava i obveze ugovornih strana, svaki ugovorni subjekt koji je potpisao Ugovor sa Zavodom treba Zavodu dostaviti tražene podatke.

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store