Nove cijene dentalne tehnike

Sukladno odluci Upravnog vijeća HZZO-a, od 01. 06. 2023. povećane su cijene usluga dentalne tehnike. Novi cjenici su u nastavku.

DL0 cijene od 1. 6. 2023.

Šifra: DL001
Laboratorijska izrada lijevane zubne nadogradnje, izravno
Koeficijent: 2,12
18,87 EUR


Šifra: DL002
Laboratorijska izrada lijevane zubne nadogradnje, neizravno
Koeficijent: 3,69
32,84 EUR


Šifra: DL003
Laboratorijska izrada fasetirane krunice
Koeficijent: 4,53
40,32 EUR


Šifra: DL004
Laboratorijska izrada potpune krunice od metala
Koeficijent: 3,69
32,84 EUR


Šifra: DL005
Laboratorijska izrada modificirane fasetirane krunice
Koeficijent: 5,99
53,31 EUR


Šifra: DL006
Laboratorijska izrada modificirane potpune krunice od metala
Koeficijent: 4,83
42,99 EUR


Šifra: DL007
Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom do 4 elementa
Koeficijent: 6,39
56,87 EUR


Šifra: DL008
Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom od 5 do 10 elemenata
Koeficijent: 12,06
107,33 EUR


Šifra: DL009
Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom preko 10 elemenata
Koeficijent: 14,05
125,05 EUR


Šifra: DL010
Laboratorijska izrada totalne akrilatne zubne proteze
Koeficijent: 13,18
117,30 EUR


Šifra: DL011
Laboratorijska izrada djelomične metalne lijevane zubne proteze
Metalna ploča
151,00 EUR
Akrilatna nadogradnja sa zubima
90,72 EUR
Koeficijent: 27,16
241,72 EUR


Šifra: DL012
Laboratorijska izrada totalne metalne lijevane zubne proteze
Metalna ploča
147,30 EUR
Akrilatna nadogradnja sa zubima
104,21 EUR
Koeficijent: 28,26
251,51 EUR


Šifra: DL013
Laboratorijska izrada fiksne udlage
Koeficijent: 1,33
11,84 EUR


Šifra: DL014
Laboratorijska izrada nagrizne udlage
Koeficijent: 1,42
12,64 EUR


Šifra: DL015
Laboratorijska izrada akrilatne grizne ploče
Koeficijent: 3,56
31,68 EUR


Šifra: DL016
Laboratorijska izrada epiteze
Koeficijent: 5,65
50,29 EUR


Šifra: DL017
Laboratorijska izrada opturatora
Koeficijent: 2,29
20,38 EUR


Šifra: DL018
Laboratorijska izrada resekcijske zubne proteze
Koeficijent: 34,29
305,18 EUR


Šifra: DL019
Laboratorijsko podlaganje totalne zubne proteze, neizravno
Koeficijent: 2,27
20,20 EUR


Šifra: DL020
Laboratorijska reparatura loma zubne proteze
Koeficijent: 1,53
13,62 EUR


Šifra: DL021
Laboratorijska reparatura zubne proteze s ugradnjom do 2 elementa
Koeficijent: 2,83
25,19 EUR


Šifra: DL022
Laboratorijska reparatura zubne proteze - svaki dodatni element
Po elementu. Maksimalno šest elemenata.
Koeficijent: 0,76
6,76 EUR


Šifra: DL023
Laboratorijska izrada otvarača na pero po Miše-u
Koeficijent: 1,42
12,64 EUR


Šifra: DL024
Laboratorijsko podlaganje djelomične zubne proteze, neizravno
Koeficijent: 2,27
20,20 EUR

DO cijene od 1. 6. 2023.

Šifra: DO010
Laboratorijska izrada studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili pri ortodontskoj terapiji za obje čeljusti
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela za fiksnu ortodontsku napravu, Delairovu masku i headgear.
Koeficijent: 1,72
15,31 EUR

Šifra: DO011
Laboratorijska izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust)
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust).
Koeficijent: 10,17
90,51 EUR
Šifra: DO012
Laboratorijska izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti)
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti).
Koeficijent: 12,10
107,69 EUR
Šifra: DO013
Laboratorijska izrada retainera (jedna čeljust)
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (jedna čeljust).
Koeficijent: 5,08
45,21 EUR
Šifra: DO014
Laboratorijska reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust)
Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (jedna čeljust) - jedanput godišnje tijekom ortodontske terapije.
Koeficijent: 2,44
21,72 EUR

Šifra: DO015
Laboratorijska reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti)
Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (obje čeljusti) - jedanput godišnje tijekom ortodontske terapije.
Koeficijent: 2,44
21,72 EUR
Šifra: DO016
Laboratorijska izrada ortodontske naprave za forsirano širenje nepca (RPE)
Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca - jedanput tijekom ortodontskog liječenja prema medicinskoj indikaciji.
Koeficijent: 9,36
83,30 EUR
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store