FDI sudjeluje na WHA76

FDI sudjeluje u WHA76 za rješavanje opće zdravstvene pokrivenosti, nezaraznih bolesti i još mnogo toga!

Pročitajte sve o angažmanu FDI-ja na 76. zasjedanju Svjetske zdravstvene skupštine koje je bilo održano od 21. do 30. svibnja 2023. u Ženevi, Švicarska.

76. zasjedanje godišnje WHA (WHA76) održano je od 21. do 30. svibnja 2023. u Ženevi, Švicarska. Tema ovogodišnje skupštine bila je “Spašavanje života, poticanje zdravlja za sve” i poklopila se s obilježavanjem 75. obljetnice WHO-a. Svojim sudjelovanjem na WHA76, FDI je usmjerio pozornost na neke od najvećih svjetskih zdravstvenih izazova.

Pljesak za zdravstvene radnike ne može zamijeniti temeljnu potrebu za ulaganjem i djelovanjem” – FDI upozorava vlade.

Tijekom WHA76, WHO je organizirao strateške okrugle stolove koji su okupili vlade, stručnjake iz WHO-a, partnerske agencije i civilno društvo kako bi raspravljali o izazovima i rješenjima za odabrane dugotrajne javnozdravstvene probleme.

FDI je bio govornik na strateškom okruglom stolu pod nazivom „Zaštita i ulaganje u radnu snagu u zdravstvu i skrbi: plan usmjeren na djelovanje za drugu polovicu ciljeva održivog razvoja“. U govoru održanom uime predsjednice FDI-ja, prof. Ihsane Ben Yahya, g. Enzo Bondioni, izvršni direktor FDI-ja, podsjetio je sudionike da osiguranje snažne i kompetentne zdravstvene radne snage ostaje pokretač svih globalnih zdravstvenih ciljeva. Ponovio je nalaze u izvješću WHO-a u kojem se navodi da je čak 180.000 zdravstvenih radnika moglo umrijeti od COVID-19. Također je istaknuo da zdravstveni radnici i radnici pružatelji skrbi tek trebaju biti dovoljno angažirani u globalnim, regionalnim i nacionalnim zdravstvenim reformama, uključujući i proces donošenja odluka u vezi s regulacijom pružanja zdravstvene zaštite tijekom pandemije. Upozorio je da godine pljeska ne mogu zamijeniti hitnu potrebu za ulaganjem i djelovanjem ako svijet želi postići ciljeve opće zdravstvene pokrivenosti i globalne zdravstvene sigurnosti.

Pojačani dokazi za prevenciju oralnih bolesti i nezaraznih bolesti

WHA76 je odobrio ažuriranje izbornika političkih opcija i troškovno učinkovitih intervencija za prevenciju i kontrolu glavnih nezaraznih bolesti (NCD) i njihovih čimbenika rizika (također poznatog kao "Dodatak 3" ili "najbolja kupnja NCD-a"). Dodatak 3 usredotočen je na četiri ključna čimbenika rizika za nezarazne bolesti – duhan, alkohol, nezdravu prehranu i tjelesnu neaktivnost – i četiri glavne povezane bolesti – kardiovaskularne bolesti, dijabetes, rak i kronične respiratorne bolesti.

Što ovo ažuriranje znači za oralne bolesti?

Bolesti usne šupljine uzrokovane su promjenjivim čimbenicima rizika koji su zajednički glavnim NCD-ima - duhan, alkohol, nezdrava prehrana i loša oralna higijena. Stoga ažurirani Dodatak 3 predstavlja priliku za prevenciju i kontrolu oralnih bolesti. Nadalje, Dodatak 3 preporučuje oralni probir raka uz pravodobnu dijagnostičku obradu i sveobuhvatno liječenje raka u visokorizičnim skupinama. Za rak glave i vrata preporučuje programe rane dijagnoze povezane s pravovremenom dijagnostičkom obradom i sveobuhvatnim liječenjem raka.

Zašto je ovo ažuriranje važno?

Tajništvo WHO-a ažuriralo je dopunjeni Dodatak 3 iz 2017. kako bi uvjerilo vlade da su intervencije preporučene za prevenciju i kontrolu NCD-a i dalje svrsishodne. Ažurirani Dodatak 3 sastoji se od 90 preporuka (uključujući 58 preporuka s procjenom isplativosti). Ovo je poboljšanje u odnosu na prethodnu verziju koja je imala ukupno 88 preporuka (s 39 preporuka potkrijepljenih procjenama isplativosti). Najnoviji Dodatak 3 također se temelji na dokazima i podacima iz 62 zemlje koje predstavljaju sve tri kategorije nacionalnog dohotka. Ovo je također važna promjena u usporedbi s 20 zemalja procijenjenih za prethodnu verziju.

Sljedeći koraci

WHA76 je zatražila da se sljedeći nacrt ažuriranog Dodatka 3 podnese 80. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini putem Izvršnog odbora na njegovoj 160. sjednici 2027. godine. WHO će također uključivati revidirane prijedloge u Dodatak 3 na kontinuiranoj osnovi kada podaci budu dostupni.

Nadalje, značajna Rezolucija o oralnom zdravlju (WHA74.5) koju je usvojila 74. Svjetska zdravstvena skupština u svibnju 2021. također zahtijeva od WHO-a da do 2024. razvije prijedloge „najbolje kupnje” za oralno zdravlje. FDI će pratiti napredak ovog važnog resursa kako bi osigurao globalnu pozornost koju zaslužuje.

WHA76 bilježi Globalni akcijski plan za oralno zdravlje (2023. – 2030.), koji obvezuje preusmjeravanje svojih zdravstvenih sustava temeljenih na primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

WHA76 pregledala je izvješće o napretku prema postizanju opće zdravstvene pokrivenosti (UHC) do 2030. kao dio priprema za drugi sastanak Ujedinjenih naroda na visokoj razini o UHC-u u rujnu 2023. U izvješću se navodi da se većina zemalja obvezala na UHC kroz zakone i nacionalne planove, ali to nije poduprto odgovarajućim javnim financiranjem zdravstva. Posljedično, mnoge zemlje i dalje zaostaju u postizanju UHC-a do 2030., a pandemija COVID-19 uzela je značajan danak ograničenom postignutom napretku i povećala broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu.

U izjavi danoj uime FDI-ja i Međunarodne udruge za istraživanja u dentalnoj medicini (IADR), FDI je podsjetio vlade da zdravstveni sustavi bez oralnog zdravlja podbacuju na aspektima učinkovitosti zdravstvenog sustava kao što su pravičnost, kvaliteta, odzivnost, učinkovitost i otpornost. FDI je također apelirao na vlade da integriraju oralno zdravlje i istraživanje oralnog zdravlja u nacionalne programe NCD-a i UHC-a i osiguraju pristup osnovnom paketu temeljnih usluga oralnog zdravlja na razini primarne zdravstvene zaštite.

WHA76 je također primio na znanje Svjetski akcijski plan za oralno zdravlje SZO-a (2023. – 2030.) i FDI je pozvao vlade da se pripreme za godišnje izvješće o napretku koje treba objaviti od 2024.

Države članice WHO-a odobravaju prvu globalnu strategiju za prevenciju i kontrolu infekcije

WHA76 također je usvojila prvu globalnu strategiju za prevenciju infekcije. Državama članicama i svim vjerodostojnim dionicima pruža strateške smjernice o tome kako značajno smanjiti stalni rizik od infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi, uključujući one koje potiču otpornost na antimikrobne lijekove.

Važno je napomenuti da je kontinuirano obrazovanje za zdravstvene i druge radnike koji pružaju skrb, predloženo kao jedan od strateških pravaca nove globalne strategije. Doktori dentalne medicine odgovorni su za prepisivanje oko 10 posto svih antibiotika pacijentima. FDI je okupio skupinu stručnjaka za oralno zdravlje kako bi zdravstvenim radnicima pružili smjernice o rješavanju otpornosti na antimikrobne lijekove. Ova radna skupina za antimikrobnu otpornost (AMR) nastavlja graditi kapacitete članova FDI-a i surađuje sa WHO-om u rješavanju prevencije i kontrole infekcije.

U svojoj izjavi o ovoj točki dnevnog reda, FDI je pohvalio države članice WHO-a za viziju da se osigura da su "svi koji pristupaju ili pružaju zdravstvenu skrb sigurni od povezanih infekcija do 2030. godine" te je pozvao vlade da iskoriste stručnost, resurse i mrežu FDI-a dok razvijaju i provode nacionalne politike prevencije i kontrole infekcija.

Što je sljedeće?

FDI će nastaviti sa svojim naporima zagovaranja ovih novih i postojećih obveza o oralnim bolestima i NCD-ima.

Izvještavanje o napretku Akcijskog plana počinje 2024. godine

Članak 39. nacrta Globalnog akcijskog plana za oralno zdravlje (2023. – 2030.) navodi da će „SZO svake godine podnijeti izvještaj Svjetskoj zdravstvenoj skupštini o napretku i rezultatima Globalnog akcijskog plana za oralno zdravlje kao dio konsolidiranog izvješća o NCD-ima, u u skladu sa stavkom 3(e) odluke WHA72(11). Svake tri godine (počevši od 2024.) SZO će podnijeti opsežno izvješće o napretku u provedbi Globalnog akcijskog plana za oralno zdravlje, uključujući usporedbu podataka o ključnim pokazateljima i napretku postignutom prema globalnim ciljevima.”

FDI potiče nacionalne udruge dentalne medicine na partnerstvo i podršku vladama u ovoj važnoj aktivnosti izvješćivanja, te će surađivati sa WHO-om u promicanju njezine važnosti putem različitih platformi.

Napredak na Nomi očekuje se 2023.

Rezolucija o oralnom zdravlju usvojena na 74. WHA 2021. preporučuje da se Noma razmotri u procesu pregleda koji vodi SZO kako bi se odredile dodatne bolesti koje će se uključiti u mapu puta za zanemarene tropske bolesti. U tijeku je formalni proces uključivanja Nome na WHO-ov popis zanemarenih tropskih bolesti (NTD).

U siječnju 2023. Savezno ministarstvo zdravstva Nigerije, uz potporu 30 država članica iz svih regija Svjetske zdravstvene organizacije, predalo je dosje s dokazima koji podupiru usvajanje Nome kao NTD-a. Strateška i tehnička savjetodavna skupina SZO-a za NTD donijet će konačnu odluku kasnije ove godine. FDI će nastaviti surađivati sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim stručnjacima u izgradnji kapaciteta svojih članova za prevenciju i kontrolu Nome.

Više o Nomi pročitajte ovdje
 
Uredništvo hkdm.hr
Izabrao, priredio: Zvonimir Kaić
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store