european regional organization

Digitalizacija i tim dentalne medicine

Radna skupina – Tim dentalne medicine

5. kolovoza 2023. godine
Image

Predsjedavajući: Doniphan Hammer

Predgovor


Svijet dentalne medicine se razvija i mijenja stomatološku profesiju. Svake godine  proizvođači predstavljaju nove tehnologije (opremu, proizvode, materijale, usluge itd.), cilj kojih je uštedjeti vrijeme, podići razinu stomatološke skrbi s učinkovitijim upravljanjem kako bi se pacijentima pružila optimalna oralna njega. Stomatološki tim, uključujući zubne tehničare, mora biti spreman prihvatiti ove izazove sutrašnjice i znati shvatiti nove tehnologije i digitalizaciju s tehničke i relacijske točke s pacijentima.
 

Dio I.


A) Tehnike i digitalizacija prema pojednostavljenoj dijagnostici, prikazu i realizaciji.


 • Protetski i ortodontski
CAD/CAM (Računalno potpomognuto dizajniranje / Računalno potpomognuta izrada)
Sastoji se od izrade zubnih nadomjestaka iz digitalnih datoteka. Omogućuje snimanje podataka u digitalnom obliku (akvizicija), obradu podataka, virtualno modeliranje (CAD) kao i materijalnu realizaciju (CAM) medicinskog uređaja po narudžbi. Prikupljanje podataka digitalizacijom može se obaviti intraoralnom kamerom izravno u ordinaciji ili u laboratoriju namjenskim skenerima. Uzimanje i čuvanje ovih podataka zadatak je doktora dentalne medicine, dok prikupljanje može biti zadatak dentalnog tima.
 
 • Izravni CAD/CAM postupak
Dizajn i izrada protetskih komponenti računalno su potpomognuti i nema potrebe za  dentalnim laboratorijem. Svi koraci izvode se u ordinaciji. Obukom u izravnom CAD / CAM-u, praktičar može savladati sve korake dentalne izrade, od snimanja slike do završne obrade nadomjestaka izrađenih glodalicom ili 3D printerom.
 
 • Poluizravni CAD/CAM
Barem jedan korak prolazi kroz laboratorij. Prihvat podataka izvršava doktor dentalne medicine u ordinaciji, kvalificirana osoba dentalnog tima prikuplja podatke i šalje ih u laboratorij. Izrada nadomjestka (od okosnice i kozmetike) radi se ili u laboratoriju ili u ordinaciji.
 
 • Posredni CAD/CAM
Otisak analogno uzima doktor dentalne medicine, a laboratorij se brine za ostatak procesa (skeniranje, dizajn, izrada, dorada).
 
 • Intraoralne kamere ili kamera za optički otisak
Kao što smo vidjeli ranije, uporaba optičke kamere može se obaviti uz uporabu proteze. Međutim, može se i koristiti u ortodonciji, implantološkoj pripremi slučaja i motivaciji pacijenata. Optičke kamere za otisak praktičarima i dentalnom timu nude značajnu pomoć: jednostavne su za korištenje, precizne i brze, štede vrijeme od obrada digitalnih podataka, odmah se obrađuje. Štoviše, s obrazovnog aspekta, posjet je za pacijenta ugodniji.
Izravne i poluizravne CAD/CAM tehnike nude prednosti i liječniku i dentalnom timu
 
 • Korištenje optičkih otisaka štedi znatnu količinu vremena i cjelokupni standardizirani protokol jamči pouzdane restauracije.
 • Skraćuju se koraci i vrijeme izrade, kao i broj posjeta pacijenta (sveden na jedan u izravnom CAD/CAM-u).
 • Restauracije su preciznije, rizik od pogreške je smanjen i pohranjivanje podataka je olakšano.
 • Imati nove alate i materijale za zadovoljenje svojih potreba i potreba svojih pacijenata.
 • CAD/CAM u ordinaciji poboljšava rad praktičara i poboljšava predodžbu o dentalnoj profesiji.
 
 • Radiologija
Radiologija je jedno od polja koje je napredovalo od srebrne radiografije, Digora ortopantomogramske radiologije, do snimanja lica i CBCT. Razlučivost slike postaje izvanredna uz smanjenje doze X-zračenja. Ušteda vremena je vrlo važna kao i pohrana i obrada podataka.
 
 • Računalno vođena kirurgija
Nove tehnologije također su od posebnog interesa za dentalne kirurge. Ovo je sve aktualnije uz vođeno postavljanje implantata što je znatno pomoglo i poboljšalo preciznost kirurškog zahvata.
 
 • Digitalno nijansiranje
Budući da je u našoj disciplini važna estetika, razvijene su digitalne tehnologije sjenčanja. One će omogućiti izvođenje kvalitetne zubne boje određivanjem krivulje osvjetljenja, zasićenosti, kromatičnosti i translucencije zuba.
 
 • Softver za simulaciju zuba pacijenta
Idealno je vidjeti rezultat prije nego što je sam tretman uopće započeo. Zbog toga, zahvaljujući simulaciji zuba softver temeljen na virtualnoj stvarnosti i s ciljem umirivanja i motiviranja pacijenta. Pacijentu je moguće pokazati kako bi rezultat mogao izgledati i dobiti njegov informirani pristanak koji je u potpunosti shvaćen. U postupcima liječenja koristit će se skener lica. To će omogućiti preciznije mjerenje koje će biti prilagođeno planiranju terapije pacijenta. Tijekom posjeta i prije početka liječenja mogu se skeniranjem primijetiti izrazi lica i okluzija, snimanjem i izvedbom simulacije planiranog tretmana.
Kompletan doškolovani dentalni tim će organizirati cijeli okvir svih ntervencija različitim koracima. Oni će igrati aktivnu ulogu od ergonomije do protokola, kroz postavljanje softvera i upravljanja zalihama materijala/podataka.
U zubotehničkim laboratorijima sve ove novosti dovode do radikalne promjene u profesiji zubnog tehničara. Izrada dentalnih pomagala smanjena je na minimum, neminovan je prelazak na CAD-CAM postupke, povećanje poznavanja rada na računalu i kvalifikacija dentalnih tehničara. Rad i odnosi s drugim članovima dentalnog tima u ordinaciji,  razvit će se osobito u prijenosu informacija (ispis, podaci, …).
 

B) Upravljanje novim tehnologijama, vođenje administracije i komunikacija.


 • Upravljanje digitalnim podacima pacijenata – e-zdravlje
Mnogi podaci sada su digitalizirani, što pojednostavljuje i olakšava njihovo svakodnevno korištenje i arhiviranje. Redovna sigurnosna kopija podataka smanjuje rizik od njihovog gubitka. Dentalni tim mora poštovati lokalne propise o zaštiti osobnih podataka pacijenata i ostalih sudionika.
 
 • Online platforme za naručivanje pacijenata i alati za upravljanje
Ovi novi alati revolucionirali su naručivanje pacijenata i upravljanje terminima i njihovim otkazivanjem kao i organizaciju rada ordinacije dentalne medicine (stanje zaliha potrebnih materijala, lijekova, instrumenata i sl.).
 
 • Komunikacijski alati
Nove tehnologije mogu održavati vezu s pacijentima prije i nakon pregleda/liječenja.
Zahvaljujući SMS-u, e-mailu, web stranici i društvenim mrežama dentalni će tim moći dijeliti i razmjenjivati informacije s pacijentima.
U čekaonici se također nalaze TV programi s edukativnim videima i informacijama posvećenim općem zdravlju, oralnoj prevenciji i liječenju.
 
 • e-informacije
Dentalni tim mora posjedovati odgovarajuće e-vještine za kontrolu i provjeru zapisa dostupnih na raznim internetskim tražilicama. Tada mogu provjeriti i dopuniti trajne podatke o svojim ordinacijama kao što su fizička adresa, broj telefona, kategorija (djelatnost i specijalnost) i radno vrijeme.
.
Također je bitno kontrolirati njegov e-ugled kao i upravljanje provjerenim pregledima pacijenata i ako je potrebno za poboljšanje njegovog lokalnog oglašavanja, u samo nekoliko klikova.
 

Dio II.


Nakon popisa svih zadataka i procesa koji se tiču digitalizacije i digitalizacije unutar
dentalnih ordinacija, koji poslovi mogu biti posvećeni (zeleno) ili ne (crveno) članovima dentalnog tima.
Neke točke ostaju neriješene ili nedorečene zbog rasprava između članova
radne skupine koja vodi do refleksije specifične za svaku zemlju ili točke opreza (narančasto).
Rad radne skupine dentalnog tima treba razmotriti i eventualno dopuniti svaki doktor dentalne medicine nacionalne udruge s obzirom na vlastita pravila.
 
A) Tehnike i digitalizacija prema pojednostavljenoj dijagnostici, prikazu i realizaciji

_______________________________________

Opaske, dentalni asistent sa specijalizacijom* dentalni asistent za profilaksu i sl.
Radna skupina  istaknute točke:
(1) : Ovaj se dio odnosi samo na upravljanje podacima, a ne na tehnički dio kao što je
dojam ili modeliranje
(2) : Ovisno o gotovom i izrađenom proizvodu (npr. posudi za izbjeljivanje)
(3) : Podsjećamo da stavka radiologije ne uključuje dijagnostiku već samo tehnički čin
(4) : Bit opreza je u činjenici doze koju daje 3D naspram 2D radiologija
(5) : Potrebno u slučaju izbjeljivanja
 
B) Nove tehnologije upravljanja, administracija i komuniciranje

tablica 02

Preciznost radne skupine:

(1) : Bitno je obratiti pažnju na razliku između prikupljanja podataka i upravljanja, znajući da potonje zahtijeva dodatne kompetencije

Zaključak


Nove tehnologije mijenjaju dentalnu medicinu
Osigurati dobru skrb, raditi u boljim uvjetima i biti u korak s razvojem društva i njihovih potreba, zahtijeva obvezno evoluiranje dentalnog tima. Iako korištenje novih tehnologija nije lako, unatoč troškovima, njihovo usvajanje u stomatološkoj ordinaciji zahtijeva određenu količinu znanja kako bi se iz njih izvuklo najbolje.
Korištenje novih tehnologija stoga mora biti integrirano u početnu obuku i/ili u trajnu izobrazbu.

ERO nas podsjeća da postoje različiti opisi poslova i kompetencija za dentalni tim. To su najnovije vještine i znanja članova dentalnog tima koje doprinose razvoju budućnosti dentalne medicine.
ERO snažno preporučuje svojim zemljama članicama ažuriranje standarda poslova i obuke dentalne profesije kako bi odgovorili na izazove digitalizacije u stomatološkim ordinacijama.
 
Uredništvo hkdm.hr
Izabrao, priredio: Zvonimir Kaić
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store